Pokuty za chyby v dotacích rozdělují kraje a vládu

Foto: Evropská komise

Kraje a vládní politiky v minulých týdnech rozdělil boj o evropské dotace. Už v minulých letech se objevily podvody ohledně jejich čerpání, a to především v severních a západních Čechách. Chyby potvrdila Evropská unie a odmítla část peněz České republice proplatit. Tak vznikl velký problém, který budou muset vyřešit dotčené kraje. Ty ale chtějí pomoct od vlády s argumentem, že část viny je i na ministerstvu financí. Podle Evropské komise byly ale nedostatky jak ve výběru konkrétních projektů - tedy na straně krajů - tak i v nedostatečné kontrole státu.

Miroslav Kalousek, foto: Filip Jandourek, Český rozhlas
Jedním z nejkřiklavějších příkladů zneužívání dotací je ROP Severozápad. Dotační úřad vedla postupně trojice šéfů, z nichž nejznámější byl Petr Kušnierz. Byl už dokonce za podvody s přidělováním dotací potrestán pěti lety vězení. Evropská komise letos v únoru odmítla s poukazem právě na dotační pochybení proplatit projekty za více než 2 miliardy korun. Místo evropských peněz tak budou muset poměrné části zaplatit kraje Ústecký a Karlovarský. Těm se to ale nelíbí. Ministr financí Miroslav Kalousek říká, že je především na krajích. aby požadované peníze zaplatily.

"Samozřejmě neseme odpovědnost vůči Evropské unii, protože partnerem pro Evropskou unii je pouze stát, ale regionální operační programy probíhaly výlučně v režii krajů. Stát tam měl jenom zprostředkovanou kontrolní funkci. Veškeré rozhodování o projektech, o dokumentaci, se dělo na regionálních radách, kam byli dosazováni krajští politici. Krajské reprezentace nesou veškerou zodpovědnost za své rozhodování v těch regionálních radách. Ten, kdo nebude chtít zaplatit za svoji odpovědnost, ten nemůže dále čerpat, to je prostě zcela zřejmé."

Šéf Asociace krajů a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek si ale myslí, že kraje nemohou být za vzniklou situaci odpovědné.

Michal Hašek, foto: archiv ČSSD
"Jak mají kraje odpovídat za to, že lidé, podnikatelé, obce - čili jiné subjekty než kraje - kteří byly žadateli o ty projekty - udělaly chyby ve výběrových řízeních? Pokud by teď kraje daly ty peníze na tzv. korekce, tak podle našeho právního názoru by mohlo dojít i k tomu, že by ti zastupitelstva krajů byla trestně odpovědná, protože by nakládala s rozpočtovými penězi a daňovými příjmy jinak, než jak s tím počítá právní řád České republiky."

Kromě ROP Severozápad je po kauze bývalého hejtmana Davida Ratha pozastaven také ROP Střední Čechy. Ministerstvo financí zastavilo proplácení peněz EU u ROP Jihozápad, který zahrnuje Plzeňský a Jihočeský kraj, program Severovýchod, kam patří Královéhradecko, Pardubicko a Liberecko a také operační program Moravskoslezsko. Michal Sobek z regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko Radiu Praha řekl, že nesouhlasí s auditem, který našel chyby v dotacích.

"Auditní zpráva, která nám vytýká nedostatky v našem programu, díky kterým byla teď pozastavena certifikace (proplácení dotací z evropských fondů), není uzavřená. To je to, o čem v podstatě dennodenně jednáme s ministerstvem financí a dalšími příslušnými orgány. Jednáme právě o těch sporných věcech, které my rozporujeme a to jsou nálezy auditu u veřejných zakázek na projektech. My si myslíme, že k pochybení nedošlo a audit má prostě jiný právní názor. Při svém stanovisku se opíráme vždy o právní posudky nebo stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Proto je tady tento spor a my si myslíme, že pravdu máme."

Problémy jsou ale také na celostátní úrovni. Aktuálně nefunguje operační program Podnikání a inovace a Integrovaný operační program. Většina chyb se týká zadávání veřejných zakázek. Evropská komise kritizovala českou vládu za nedostatečnou kontrolu, loni byli proto v Praze dva eurokomisaři. Připomeňme, že Česku hrozilo úplné zastavení toku miliard korun z evropských dotací.

Foto: Evropská komise
"Evropská komise nám vytkla některé kontrolní mechanismy a trvala na tom, aby byla kontrola centrální pod ministerstvem financí, protože ta zprostředkovaná, kdy ti auditoři skutečně byli pod regionálními radami, fungovala velmi málo. Odpovědnost za rozhodnutí nese ten, kdo to rozhodování dělá. Říkat, že chyboval kontrolor, který něco nezjistil, je asi stejně třeskutá logika jako chtít po revizorovi jízdenek, aby zaplatil pokutu za černého pasažéra, kterého nechytil. Ten, kdo rozhodoval, ten nese odpovědnost a ten buď zaplatí, nebo se rozhodl že nezaplatí a potom nemůže být ten program obnoven."

Mluvčí komisaře pro regionální politiku Johannese Hahna Shirin Wheelerová ale pro Český rozhlas uvedla, že za nedostatky při čerpání dotací z fondů EU nemohou jen kraje, ale i ministerstvo financí. Audit Evropské komise potvrdil jak nedostatky ve výběru konkrétních projektů, tak nedostatečnou kontrolu ze strany auditního orgánu. Michal Sobek popisuje, jak vůbec kontrola evropských dotací probíhá.

"My velmi pečlivě dohlížíme už na samotný výběr žádostí o dotaci, to znamená dbáme na to, aby opravdu všechny peníze, které jsou na projekty poskytnuty už v první fázi šly na projekty, které jsou užitečné a které mají přínosy pro lidi v našem kraji. Pokud projekt uspěje a projde úspěšně hodnocením a je doporučen k financování, tak potom probíhá kontrola ještě u rizikových projektů, například před podpisem smlouvy. Samostatná kontrola se týká také veřejných zakázek. V tom posledním stupni je také kontrola výdajů, které opravdu za uskutečněné projekty odcházejí na účty příjemců a dodavatelů. Kontrolujeme na místě každý projekt, kam mají odejít peníze."

Ať už situace dopadne jakkoliv, evropské dotace jsou vzpruhou pro všechny české kraje. Ohrožení čerpání například v regionech s vysokou nezaměstnaností, jako je Karlovarský nebo Ústecký kraj, mohou být fatální. Pokračuje Radim Bureš z nevládní společnosti Transparency International.

 Radim Bureš, foto: Transparency International
"Ten kraj potřebuje smysluplné investice, potřebuje podpořit infrastrukturu a životní prostředí, takže zastavení příjmu, který může dosáhnout až těch 7 miliard, je samozřejmě špatně. Je také potřeba říct, že signály o tom, že čerpání je tam problematické, přicházejí strašně dlouho. Začalo to Krajskou zdravotní, těch signálů skutečně bylo hodně. Cesty k nápravě nebyly vidět."

A navrhuje, jak by se situace měla řešit.

"Optimální situací je dohoda, která by našla nějaké trošku přijatelné řešení a umožnila čerpání těch dalších zhruba 7 miliard. Předpokládal bych, že se páni hejtmani sejdou s představiteli ministerstva financí, možná s předsedou vlády a budou jednat o této otázce tak, aby bylo nalezen nějaký kompromis. Jestli řada těch projektů, které tam běží - ať už jsou to různé hotely nebo wellness centra - skutečně stojí za to financování, je jiná otázka. Pokud ale by ty peníze šly na rozumné projekty, jako je dopravní obslužnost, jako je regenerace měst, tak by určitě pokračování bylo žádoucí."

A jaké projekty podpořily evropské dotace konkrétně v Moravskoslezském kraji? Pokračuje Michal Sobek.

"My už jsme od roku 2007 podpořili určitě více než 700 pěkných a užitečných projektů z různých oblastí. Uvedu ty možná nejaktuálnější, zajímavé a pěkné - mají jít do provozu například nové vlaky City Elefant, které jsou určeny pro regionální tratě, má se otevírat například nový zrekonstruovaný kostel v Šenově. Kromě toho jsou i desítky a stovky dalších investic, velmi zajímavé je například Integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje, díky kterému mají všechny záchranné a bezpečnostní složky ulehčenou práci při zásazích nebo při nenadálých událostech v našem kraji. Kromě toho jsou to desítky modernějších škol, jsou to nová rekonstruovaná náměstí, nové služby ve městech a obcích."