Pomoc krajanům na Ukrajině

Zakarpatská Ukrajina
0:00
/
0:00

Jak už jsme Vás informovali v několika předchozích relacích, za našimi krajany na Ukrajině byla v těchto dnech skupina senátorů, která mimo jiné jednala o další vzájemné spolupráci. Spolu se zástupci horní parlamentní komory byl v Užhorodu také ředitel odboru kulturních a krajanských vztahů ministerstva zahraničí Zdeněk Lyčka, kterého o rozhovor telefonicky požádal Josef Kubeczka.

Zakarpatská Ukrajina
Na co se naše pomoc krajanům na Zakarpatské Ukrajině zaměřuje především?

"Probírali jsme tři možnosti podpory, které přicházejí v úvahu. Za prvé je to finanční podpora kulturních projektů. To znamená, že na Zakarpatské Ukrajině konkrétně máme dva spolky - Společnost Jana Ámose Komenského a Klub T. G. Masaryka, a všichni dostávají pravidelně každý rok finanční podporu. V tom budeme pokračovat. Další pomoc je ze strany výuky českého jazyka. Vzniká tady učebnice češtiny na bázi ukrajinštiny a my jsme domluvili konkrétní finanční pomoc při vydání této učebnice. Třetí možnost pomoci z naši strany je finanční příspěvek na opravu, údržbu, znovuzprovoznění případné budovy českého centra nebo nějakého objektu, ve kterém by se krajané mohli scházet."

Vím, že krajané by také potřebovali české knihy do své knihovny.

"Ano. To je dlouholetý a bolestný problém, protože financí, které máme k dispozici je pořád stejně nebo každý rok trochu méně, a krajanské spolky po celém světě samozřejmě chtějí obnovovat knihovní fond, chtějí české filmy alespoň na videokazetách nebo DVD. Je to otázka peněz, nic víc. V každém případě se snažíme alespoň na bázi výuky češtiny, aby každý krajanský spolek dostal alespoň nějakou ukázku současné české literatury."

Vzpomněl jste peníze. Ministerstvo zahraničí si v příštím státním rozpočtu nárokuje pro krajanské spolky 22 milionů korun. Odpovídá tato částka konkrétním potřebám?

Zakarpatská Ukrajina
"Těch 22 milionů je rozděleno tak, že 12 milionů je na kulturní projekty krajanských spolků, samozřejmě v rámci prezentace České republiky v zahraničí, a 10 milionů je právě na ty opravy, znovuzprovoznění, uvedení do chodu krajanských objektů. Co se týče toho, jestli to odpovídá nebo ne, je to částka, která se opakuje již několik let za sebou. Je to s přestávkami od roku 1993, od vzniku České republiky. Myslím, že tyto částky asi tak odpovídají potřebám. Samozřejmě krajané zejména na kulturní projekty žádají tak dvakrát až třikrát tolik než dostanou, ale myslím si, že je zase dobré, když jim možnost, aby hledali finance i z jiných zdrojů, aby ta pomoc nepřicházela pouze z jedné strany. Chtěl bych se ale ještě zmínit o jednom projektu, který je tak trošku v politické rovině. Evropská unie připravuje velký kulturní projekt na příští rok, který by se jmenoval Evropská unie - Ukrajina. Je to podobný kulturní projekt, jako byl letos projekt Evropská unie - Japonsko. V rámci Středoevropské kulturní platformy, což jsou země visegrádu plus Slovinsko a Rakousko, připravujeme už konkrétní projekt, který by zapadal do toho rámce Evropská unie - Ukrajina. Jde o turné středoevropské jazzové skupiny. Ta formace se jmenuje Central European Jazz Conection a připravili bychom vystoupení na několika místech Ukrajiny - Kyjev, Lvov, Užhorod, případně další místa s tím, že bychom samozřejmě Ukrajině chtěli ukázat takovou tu připravenost Evropy na kulturní debatu."