Poslanci neodložili účinnost silničních zákonů - platit budou od 1. ledna

Pozornost upoutala ve středu v Poslanecké sněmovně předloha, která se týkala účinnosti zákonů o provozu na pozemních komunikacích a o řízení motorových vozidel. Sněmovna hlasy pravice odmítla vyhovět požadavku vlády, aby byla účinnost těchto norem odložena. Od 1. ledna příštího roku by proto měly platit zákony, které podle odborné veřejnosti nejsou na aplikaci v praxi připraveny. Další podrobnosti zjišťoval Jaromír Marek.

Do takzvaných silničních zákonů, které vstoupí v účinnost 1. ledna 2001 zapracovali zákonodárci řadu návrhů, které nově upravují některé povinnosti řidičů. Ti tak budou muset mít například rozsvícena světla nejen za snížené viditelnosti, ale povinně i v období, kdy platí takzvaný zimní čas. Významných změn doznala i problematika používání autosedaček. Zákonodárci tuto povinnost uložili u dětí mladších 12 let nebo mladších 18 let a menších než 150 centimetrů. Telefonovat za jízdy bude možné jen v případě, že řidič má mít v automobilu instalováno speciální zařízení, které umožní hovořit a současně se plně věnovat jízdě. Odborná veřejnost však varuje, že zavedení zákonů do praxe bude z mnoha ohledů obtížné. K zákonu, který vstoupí v platnost už za tři týdny totiž dosud neexistují prováděcí předpisy. Nejsou vytištěny nové řidičské průkazy, technické průkazy ani zkušební testy a osvědčení o vozidle a není ani vyškolen odborný personál. O odložení platnosti zákona proto usilovalo jak ministerstvo dopravy tak Asociace autoškol ČR. Podle Petra Koháčka z ODS nebylo možné platnost zákona odkládat a příslušné orgány se musí s touto situací vypořádat: O případném odložení účinnosti silničních zákonů poslanci ve středu hlasovali v rámci vládní novely zákona o Policii České republiky. Tato policejní novela, kterou sněmovna přijala, by měla přispět k ochraně před neodůvodněnými a nepřiměřenými zásahy do osobnostních práv fyzických i právnických osob ze strany státní moci. Předkladatelé tuto takzvanou euronovelu vypracovali s tím, že by měla přiblížit činnost policie standartům Evropské unie.