Poslanci řeší zelené karty

0:00
/
0:00

Poprvé po prázdninové přestávce se schází Poslanecká sněmovna. Na mimořádné schůzi má projednat několik sociálních zákonů. Na žádost poslanců vládní ODS svolal zasedání předseda dolní komory Miloslav Vlček.

V budově parlamentu stále ještě pokračuje rekonstrukce, poslanci se tak budou muset obejít bez hlasovacího zařízení. Na programu úterní schůze mají mimo jiné projednávání novely zákona o zaměstnanosti, která by podle záměru vlády měla platit od příštího roku. Norma zkracuje dobu podpory v nezaměstnanosti o měsíc a mění i výši dávek. Zavádí také zelené karty pro zahraniční pracovníky, tedy pobytové vízum a pracovní povolení v jediném dokumentu. Jak by systém fungoval, vysvětluje Jana Židoňová z ministerstva práce a sociálních věcí.

"Bude se jednat o pracovní místa, která budou nahlášena zaměstnavatelem na úřadu práce a nepodaří se je do třiceti dnů obsadit českým občanem nebo občanem jiného členského státu EU. Po těch 30 dnech se místa se souhlasem zaměstnavatele zveřejní na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních věcí ve zvláštním seznamu volných míst pro držitele zelené karty. Z tohoto seznamu si budou moci cizinci vybírat."

Ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas si od nového zákona slibuje, že se tak zaplní alespoň část z doposud neobsazených míst.

Opozice má k novele zákona o zaměstnanosti výhrady. Kritizuje krácení podpor i systém zelených karet. Proti jsou i odbory. V Česku fungují skoro dva tisíce agentur, které podle nich přidělují cizincům práci neprůhledně, stát je nedostatečně kontroluje a systém zelených karet by to prý ještě zhoršil, říká předseda odborů Milan Štěch.

Foto: Evropská komise

"Pokud se do tohoto stavu zavede systém zelených karet, který by měl znamenat ještě rychlejší přísun zahraničních pracovníků na český pracovní trh. Máme velké obavy, že to zneužívání zahraničních pracovníků se bude ještě zvyšovat a že to bude určitý dumping vůči českým zaměstnancům."

Podle předsedy česko-vietnamské společnosti Marcela Wintera by byly zelené karty prospěšné. Odpadne tak prý problém s vydáváním pracovních víz, protože nositel zelené karty na něj bude mít automaticky právo.

"Třeba pro pracovníky z Vietnamu tak odpadne často tříměsíční kalvárie. Hlavně odpadne dnešní stav, kdy třeba ze 109 přezkoušených svářečů pro české továrny se na naši ambasádu k vydání víza za tři měsíce dostali čtyři. Čím dřív ty karty budou,tím více to pomůže našemu hospodářství."