Praha se pustila do opravy deseti hájoven

Praha nejsou jen rušné či tiché ulice a náměstí a obdivované památky. Místem trvalého bydliště obyvatele české metropole může být dokonce i hájovna. Hlavní město jich má deset a připravilo plán jejich obnovy. Jak uvedl zástupce ředitelky odboru městské zeleně Dan Frantík, všechny hájovny by měly být opraveny do šesti let.

Praha nejsou jen rušné či tiché ulice a náměstí a obdivované památky. Místem trvalého bydliště obyvatele české metropole může být dokonce i hájovna. Hlavní město jich má deset a připravilo plán jejich obnovy. Jak uvedl zástupce ředitelky odboru městské zeleně Dan Frantík, všechny hájovny by měly být opraveny do šesti let.

"Na území Prahy je zhruba 4900 hektarů lesa. Z toho hlavní město Praha má ve vlastnictví necelých 2500 hektarů. Pokud má město lesy, tak je tam třeba provádět některé práce a hajní zodpovídají za provádění těch prací. Hajný je takový strážce lesa, sleduje stav lesa i případné škůdce. Na druhou stranu sleduje samozřejmě i chování návštěvníků. Je to určitá ochrana proti vandalismu i pro větší bezpečí těch lidí."

O to vše se hajní starají už teď. Ale hajný, který bydlí přímo v hájovně, bývá nejlepší zárukou, že v lese bude opravdový pořádek. Je to určitě něco jiného, než když do lesa dojíždí například z paneláku. Hájovny byly převedeny na hlavní město v letech 1991a 1992. Všechny byly poměrně v neutěšeném stavu. Z některých se odmítali vystěhovat lidé, kteří dříve v pražských lesích pracovali. Trvalo deset let, než se magistrát soudní cestou domohl toho, že byly uvolněny. V jiných se zabydleli bezdomovci. Zatím se podařilo obnovit první hájovnu a to v Malé Chuchli. Zdejší hajný tu má i malý zookoutek. Plánuje se takové využití i u dalších hájoven?

"Částečně s tím počítáme, například v té dokončované hájovně v Kunratickém lese. Tam počítáme s částečnou obnovou zookoutku, který tam původně byl. Počítáme s tím, že tam budou zvířata, která žijí v lese, aby děti mohli přijít do styku s těmi běžnými druhy, které se v lese vyskytují, ale návštěvník se s nimi příliš nesetká, vzhledem k plachosti zvěře."

I v katastru Prahy žije v lesích řada zvířat - zajíci, bažanti, koroptve a křepelky. Jak uvedl Václav Kroutil, ředitel Lesů hlavního města Prahy, jsou tu dokonce srnci a mufloni.

"Zvěř mufloní se vyskytuje pouze v Kunraticko-michelském lese, kam byli vysazeni někdy v 70tých letech a srnčí zvěř byla také do některých lokalit, jako třeba do toho Kunratického lesa vysazena, protože během války a krátce po válce tady v těchto lokalitách byla zvěř vystřílena."

O pražské lesy se zatím stará osm hajných. Výhledově se počítá s tím, že v hájovnách budou zřízeny klubovny pro přírodovědné kroužky. Kromě bytu pro hajného se zde obnovují také šatny a sociální zařízení pro dělníky, kteří v lese pracují. Obnova jedné hájovny stojí průměrně devět až deset milionů korun.