Praha - Vídeň. Dvě evropské metropole v běhu staletí

Foto: Martina Schneibergová

Expozice nejvýznamnějších bohemik z fondů Rakouské národní knihovny, nazvaná "Praha - Vídeň. Dvě evropské metropole v běhu staletí", kterou loni měli možnost zhlédnout návštěvníci vídeňského Hofburgu, je nyní s drobnými úpravami - až do 9. ledna příštího roku - k vidění také v Praze.

Václav Ledvinka  (Foto: Martina Schneibergová)
Podle Václava Ledvinky, kurátora pražské verze expozice a ředitele Archivu hlavního města Prahy, v jehož prostorách v Clam-Gallasově paláci se jedinečný výstavní projekt koná, zůstaly celková koncepce a struktura zachovány. Jen některé vídeňské exponáty, které by se dlouhým vystavováním poničily, byly nahrazeny předměty z pražských archivů a muzeí. Výstava, jak dodal, je také rozšířena o zcela nové prvky, to proto, aby se dostatečně uplatnil český a pražský úhel pohledu na vzájemné česko-rakouské vztahy, které se tradující už od 13.století.

Celkem lze uvidět kolem tří set objektů. Výstava, na níž se za českou stranu vedle Archivu hlavního města Prahy spodílely i Národní muzeum a Národní knihovna České republiky, je členěna do tří velkých kapitol: V první části představuje středověké a raně novověké dokumenty, mezi nimi iluminované rukopisy z dob Karla IV., ukázky proslulého gotického "krásného slohu" nebo rukopisy takzvané vídeňské školy. Druhá část prezentuje prostřednictvím dokumentů vzájemné vztahy a styky v 16. století až do porážky českého povstání na Bílé hoře v roce 1620. Třetí kapitola mapuje vývoj do revolučního roku 1848. Během tohoto období se role obou metropolí vyměnily a Praha ustoupila významem i velikostí rakouskému hlavnímu městu.

Foto: Martina Schneibergová
Historie druhé poloviny 19. a 20. století je dokumentována intenzivními styky obou zemí na poli kultury, a to zejména v oblasti hudby a literatury. V této sekci jsou vzácné partitury, historické scénické návrhy a originální rukopisy pražských německých autorů.

Na otázku, co patří k vůbec nejcennějším předmětům na výstavě, odpověděla Radiu Praha za organizátory doktorka Magdalena Živná z mezinárodní kulturní agentury Euro Art Network...

Foto: Martina Schneibergová
"Především dva vysoce vzácné a nedozírně cenné rukopisy z vídeňských sbírek - jsou to dva svazky Bible krále Václava IV., která má celkem šest svazků. Pozoruhodná je tím, že vznikla v Praze, určitým historickým vývojem se dostala do Vídně, a tam už zůstala. Takže tyto drahocenné rukopisy, původem pražské, má nyní Vídeň. Ale nezůstáváme z hlediska českých fondů tomuto pokladu vídeňskému zase tak moc dlužni, protože i naše česká Národní knihovna dodala vysoce kvalitní a cenné rukopisy, které korespondují velice dobře s těmito vídeňskými exponáty, a samozřejmě se najde ještě celá řada dalších věcí, které jsou unikátní buď svojí hodnotou historickou nebo uměleckou, kupříkladu tady máme součásti stříbrné stolní soupravy, která původně patřila jednomu z Habsburků, nešťastnému mexickému císaři Maxmiliánovi II."

Podle Magdaleny Živné může být prý jistě velmi zajímavým prožitkem pro návštěvníky výstavy "Praha - Vídeň. Dvě evropské metropole v běhu staletí" například i nahlédnutí do osobních dokladů známého rakouského filozofa E.Fischera z konference v Liblicích, která před čtyřiceti lety objevila pro světovou literární vědu dílo Franze Kafky.