Před 100 lety se v Praze na křižovatku postavil první strážník

Dopravu kdysi řídili strážníci, foto: archiv Muzea policie ČR

Praha před sto lety - po ulicích jezdí vozkové, první řidiči, cyklisté, do toho se proplétají chodci. A silniční pravidla žádná. Spíš vládlo právo silnějšího. A do tohoto dopravního chaosu se před sto lety postavil první strážník, který začal dopravu řídit.

Dopravu kdysi řídili strážníci,  foto: archiv Muzea policie ČR
Na začátku 20. století měla Praha přes půl miliónu lidí, rostl počet úřadů, rozvíjel se automobilismus. Když se strážník postavil v dolní části Václavského náměstí, přilákal dav zvědavců. Svoji autoritu si tato první "dopravní stráž" musela vybojovat. Pravidla nebylo snadné prosadit. Jsou doložené rvačky mezi kočími i případy napadení strážníka. I proto byli vybíráni zkušení a fyzicky zdatní muži.

"Bylo to nevlídné ráno 2. září 1919. Nakupily se tu davy Pražáků, kteří s úžasem koukali na člověka, který v neobvyklé nové černé uniformě, s neobvyklou helmicí a se stříbrným odznáčkem na prsou dával zvláštními gesty pokyny chodcům, jezdcům, řidičům, jak se mají chovat na silnici,"říká Marcela Machutová, ředitelka policejního muzea. A jak prozrazuje, od této doby se říká obušku pendrek.

"Strážník ukazoval a dával směr obuškem. Pražákům, kteří na něj koukali, ta věc jim přišla divná, tak tomu začali říkat pendrek. A od té doby se to používá. On dával pokyny každému zvlášť, bylo to dost složité."

První semafor bez obsluhy byl na Václavském náměstí

Foto: archiv Muzea policie ČR
Postupně začali strážníky nahrazovat semafory. V Praze se první objevil v roce 1927. I ten však řídil strážník. První světelný semafor bez obsluhy byl instalován uprostřed Václavského náměstí v lednu 1930. I dnes se s dopravními policisty setkáte, ale jen ve výjimečných případech, když třeba nejdou semafory nebo se stane nehoda, říká Michal Hodboď, zástupce šéfa dopravní policie. Ale policisté to musí ovládat.

"Dokonce máme každý rok i celorepublikovou soutěž dopravních policistů. Jedno z hodnotících kritérií je schopnost řízení křižovatky, a schopnost obsluhovat ji tak, aby tam byl plynulý provoz."

Rychlost v obci? Ne větší než rychlost koně v klusu

A jak je to se silničními zákony? 'Ty začaly vznikat na konci 18. století, když se začaly stavět silnice. Jednoduchá pravidla silničního provozu začala platit od roku 1900. Závratnou rychlostí tehdy se nejezdilo. Například rychlost jízdy v uzavřené obci nesměla být větší než rychlost koně v čerstvém klusu.

Theodor von Liebieg ve svém Benz Victoria  (vpravo),  foto: archiv Daimler
A když jsme u těch prvenství, tak první automobil se v českých zemích objevil v roce 1893. Majitelem byl liberecký továrník Theodor von Liebieg, který získal první řidičské oprávnění.

Postupně vznikaly další silniční předpisy. Například povinné ručení bylo uzákoněno už 1908. A v roce 1918 se muselo před každou křižovatkou povinně troubit. Jednotně byla pravidla silničního provozu pro celé území Československa upravena v roce 1935 a sankce za hrubé přestupky byly zavedeny v roce 1951.