Před 700 lety vymřel slavný panovnický rod Přemyslovců

Stříbrná pamětní mince s motivem Václava III., foto: ČTK

Uplynulo právě 700 let od vymření slavného panovnického rodu Přemyslovců, který vládl více než čtyři století. Všichni si určitě vybaví slavnou legendu o kněžně Libuši, která poslala posly pro svého budoucího manžela Přemysla, který oral u Stadic. A tak podle pověsti založil Přemysl Oráč slavný rod. Právě tato legenda podněcovala fantazii historiků i malířů. A u příležitosti přemyslovského výročí se konala výstava, která, jak uvedla náměstkyně ředitele Národního památkového úřadu Marie Mžyková, představila i imaginární portréty Přemysla Oráče a kněžny Libuše.

Kněžna Libuše
"Působivé na těchto portrétech bylo, že panovníci tohoto typu byli zobrazováni v turbanech. Musím říci, že na setkání šlechty, kterou jsme počítali mezi potomky Přemyslovců mi senátor Karel Schwarzenberg připomenul knihu svého otce, kde se zabývá právě těmito panovnickými portéty a připomněl mi zajímavou věc, že právě tyto turbany na hlavách mýtických knížat byly symbolem pohanství. Další panovníci z tohoto rodu měli například knížecí čapky nebo schématicky zobrazované koruny a to už byla ona doba křesťanská."
Přemysl Oráč

Křesťanství přijal kníže Bořivoj spolu s chotí svatou Ludmilou. Nejmocnějším panovníkem rodu byl však král železný a zlatý Přemysl Otakar II. za jehož panování říše sahala bezmála od moře k moři - od Baltu po Jadran. Posledním členem rodu, který byl před 700 lety zavražděn, byl mladý teprve šestnáctiletý Václav III. Jak píší historikové, "oděn jen v košili a plášť" zůstal v domě olomouckého děkana o samotě. Odpočíval a připravoval se na válečnou výpravu do Polska, kde proti němu povstal Vladislav Lokýtek. A pak přišel vrah.

"Mohl být zavražděn z popudu Poláků, vzhledem k tomu, že připravoval válečnou výpravu.

Stříbrná pamětní mince s motivem Václava III., foto: ČTK
Pravdou také je, že rod Přemyslovců se snažil umenšit moc šlechty. A převažují mezi historiky úvahy o tom, že to byla snad šlechta, která tuto vraždu zosnovala."

Historikové se shodují v tom, že konec přemyslovského rodu uvrhl české království do zmatků a střetů mezi znepřátelenými šlechtickými frakcemi. Ztracený lesk mu vrátil až Karel IV., který se hlásil k přemyslovské tradici. A tu letos připomněla i mince, kterou vydala Česká národní banka.

"Na této minci je připomenut právě Václav III. imaginárním portrétem, na reversu je potom královský znak. Měli jsme malinkou připomínku, že možná znaky Přemyslovců měly být v tomto případě postaveny hlavou dolů, protože šlo o připomínku vymření rodu. Nicméně pak jsme usoudili, že česká veřejnost by komplikovaně vnímala takto postavený symbol, takže mince je vydána se znakem tak, jak jsme zvyklí."

Česká mincovna pak vydala k výročí vymření Přemyslovců i pamětní medaili, která je z rizího zlata a váží jednu trojskou unci.