Před 90 lety byla vysvěcena katedrála sv. Víta

Chrám sv. Víta, foto: Lynx1211, CC BY-SA 4.0

Když přijdete před katedrálu sv. Víta, Václava a Vojtěcha, otevře se impozantní pohled. Musíte hodně zaklonit hlavu, abyste dohlédli až na vrchol věží. Nejvýznamnější církevní stavba si připomíná 90 let od svého vysvěcení. Chrám se stavěl s přestávkami dlouhých 585 let.

Chrám sv. Víta,  foto: Lynx1211,  CC BY-SA 4.0

Chrám sv. Víta,  foto: Ondřej Tomšů
Odehrávaly se tu korunovace českých králů a královen. Jsou tu uloženy i jejich ostatky. V katedrále jsou korunovační klenoty, je sídelním kostelem pražského arcibiskupa a symbolem české státnosti.

Zatímco většina evropských katedrál se budovala uvnitř měst, pražská katedrála vyrůstala mimo město, a vysoko nad ním. Je tak výraznou dominantou Prahy. Za přítomnosti Jana Lucemburského i jeho syna Karla IV. byl položen základní kámen roku 1344, jen pár dní po tom, co byla Praha povýšena na arcibiskupství. Prvním stavitelem byl Matyáš z Arrasu. Ve stavbě pak pokračoval Petr Parléř, který původní plány pozměnil.

"Když zemřel Karel IV., tak vládl jeho syn Václav IV. Pak začaly husitské války, stavba katedrály se zastavila. Pak přišla rekatolizace, náboženský boj. Rodila se nová Evropa. Aby něco vzniklo nového, tak to musí kvasit," uvedl varhaník a ředitel kůru katedrály Josef Kšica.

Parléřovi potomci zatloukli staveniště stěnou z prken

Petr Parléř,  foto: Packare,  CC0 1.0
Po smrti Karla IV. Parléř ještě pokračoval v díle, ale dvacet let po císaři zemřel i on. Parléřovi synové zatloukli staveniště stěnou z prken a fragment chrámu uzavřeli zdí. Katedrála tak zůstala pro dalších pět set let torzem. Po dlouhém čekání, v polovině 19. století vznikla Jednota pro dostavbu katedrály sv. Víta. Začaly se shromažďovat peníze.

"Dostavovala se nová loď a dvě věže. Hlavní věž - zvonice - už byla postavená, ta se jenom upravovala. Původní pískovcové kvádry, ten stavební materiál, je dělán ručně, ale tady už vidíte strojovou výrobu. Měli na to už pily. Je to přesnější, ale to původní je zase víc originálnější."

Katedrála byla dostavěna podle projektu Josefa Krannera a Josefa Mockera. O tom, že byla dostavěna až později, svědčí i čtveřice soch pod rozetou. Pánové architekti mají na sobě sako. Slavnostní vysvěcení katedrály před 90. lety bylo velkolepé, uvedl Josef Kšica:

"To byla výjimečná událost. Když si vezmete, že to bylo dostavění katedrály, muselo tady být spousta oficiálních hostů. Ještě v tom roce 1929, to bylo svatováclavské milénium, byla katedrála 28. září definitivně otevřena."

Adoptujte si svou píšťalu

Foto: Nadační fond Svatovítské varhany
Ale stále jí k dokončení něco chybí. V roce 2020 tu mají být vysvěceny nové varhany. Zapsat se do historie katedrály můžete i vy, a to díky projektu Adoptujte píšťalu nových varhan. Každý, kdo se stane donátorem konkrétní píšťaly, bude zapsán v knize, která bude u varhan uložena na stálou památku a zároveň od nadačního fondu obdrží symbolickou píšťalu s certifikátem.

A kdo by chtěl přispět na velkou píšťalu, jejíž cena je kolem 300 tisíc korun, může si své jméno přečíst přímo na ní. První, kdo se jako významný donátor o tuto píšťalu přihlásil, je Karlova univerzita.

A jedna perlička na závěr. Kolem katedrály je řada pověstí. A jedna fáma zaúčinkovala i v roce 2011. 1. dubna se na internetu rozšířila zpráva, že katedrála bude zateplena. Aprílové reportáži uvěřily desítky tisíc lidí.