Před 95 lety se narodil Mikuláš Medek

Mikuláš Medek, 'Nahý v trní I' (1954)

Za komunistického režimu nemohl vystavovat, dnes se obrazy jednoho z nejvýznamnějších českých malířů druhé poloviny dvacátého století draží za miliony.

Malíř, grafik, ilustrátor a básník byl v počátcích tvorby pod vlivem expresionismu a kubismu. Zásadní vliv na jeho tvorbu měl však surrealismus a existencialismus. Později začal směřovat od figurace k abstrakci a stal se stěžejní osobností malířského projevu označovaného jako informel.

Mikuláš Medek,  'Pohyblivý hrob IV'  (1973) | Foto: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,  Alšova jihočeská galerie

Životní příběh Mikuláše Medka je konfliktem svobodného ducha s komunistickou diktaturou. Na počátku 50. let prosakuje do jeho obrazů realita studené války, stalinského teroru a ztráty perspektivy. V pozdějších obrazech, jako jsou Spící IV (Náruživý spánek) z roku 1957 či Nahý v trní z téhož roku, dochází k postupnému zabstraktňování a geometrizaci motivů.

Medek měl zvláštní vztah k barvám. Zelenou a hnědou považoval za "splácaniny" a "špíny". Naopak miloval červenou a modrou, považoval je za absolutní, nejdokonalejší. Přidával k nim zlatou a říkal, že pak působí jako z kovu, modrá ze železa a stříbra, červená ze zlata. Na jeho obrazy postupně pronikaly i kolečka a páčky, jednoduché strojky, které sem vnášely svět techniky. Jeho obrazy měly i duchovní rozměr, který z něj udělal i autora velkých děl do interiérů kostelů. K nejslavnějším patří oltář v Jedovnicích na Moravě - modravý kříž se žlutým sluncem uprostřed. Kromě toho Medek vytvořil i ilustrace k Březinově poezii a k řadě dalších knih.

Mikuláš Medek | Foto: Česká televize

Mikuláš Medek se narodil 3. listopadu 1926 do rodiny spisovatele, legionáře a generála Rudolfa Medka, byl vnukem malíře Antonína Slavíčka. Zemřel těžce nemocný 23. srpna 1974 v pouhých osmačtyřiceti letech.

Z tvorby Mikuláše Medka,  výstava 'Nahý v trní' v Národní galerii | Foto: Čeněk Folk,  Národní galerie Praha

Jeho dílo vstoupilo do povědomí širší veřejnosti až po pádu komunistického režimu. Během života se malíř dostal několikrát na index. Nemohl vystavovat, veřejné zakázky mu byly zamítnuty, zakázané bylo i vydaní jeho monografie. V roce 2020 uspořádala Národní galerie jeho obsáhlou retrospektivní výstavu "Nahý v trní", ve kterém chtěla Medka představit jako autora, který obstojí v mezinárodním srovnání a který svými životními postoji ovlivnil řadu umělců své generace. Bohužel kvůli epidemii covidu byla expozice předčasně uzavřená.

Mikuláš Medek,  'Hádka'  (1956-1957) | Foto: Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem,  Alšova jihočeská galerie
klíčová slova:

Související