Předlužené Čechy možná nebude strašit exekutor

0:00
/
0:00

Stále více lidí si v Česku kupuje drahé zboží na úvěr. Rychle rostoucí zadlužování Čechů už přimělo vládní politiky, aby začali řešit rostoucí počet případů platebních neschopností. Našli východisko z této pro mnohé bezvýchodné situace, anebo přijdou dlužníci o všechno? Odpověď hledal Josef Kubeczka.

Zatímco dnes čeká většinu předlužených domácností nemilosrdná exekuce, možná už za rok by jim nový úpadkový zákon měl umožnit dohodnout se s věřitelem na splátkovém kalendáři. Počítají s tím dva návrhy na reformu úpadkového práva, které připravili jednak experti vicepremiéra pro ekonomiku Martina Jahna, jednak ministerstvo spravedlnosti. Mluvčí tohoto resortu Petr Dimun mi řekl, jak na to půjde jejich návrh, který vychází z moderních amerických a německých úprav.

"Současný zákon o konkursu a vyrovnání znal prakticky jen jednu sanační formu - vyrovnání, které se používalo pouze v promilech z mnoha tisíců případů předlužených firem a osob. My jsme institut tzv. oddlužení pro fyzické osoby zavedli z toho důvodu, že je to výhodné jak pro věřitele, kteří se nebudou muset předhánět, kdo si dřív utrhne z dlužníka exekucí 'více masa', tak pro stát, který se v těchto případech nebude muset starat o lidi, kteří se díky předlužení a následným exekucím dostanou na ulici, budou bez zaměstnání, rozpadne se jim rodina, a stát by musel sanovat jejich situaci v rámci sociální sítě."

Není ale navrhovaná právní úprava pro zadlužující se Čechy tak trochu sejmutím z jejich beder odpovědnosti za své činy?

Vicepremiér pro ekonomiku Martin Jahn,  foto: Zdeněk Vališ
"Právě naopak. V tomto zákoně je jasně řečeno, že oddlužení bude soudem a věřitelem schváleno pouze v případě, že navrhuje lepší ekonomické řešení než by bylo rozprodání majetku dlužníka. To znamená, že ten člověk by právě na sebe přebíral ještě větší odpovědnost, že po pět let bude věřitelům splácet. Je to jakési, jak my tomu říkáme, moderní věžení pro dlužníky. Ten člověk by prakticky žil z minimální mzdy, po pět let by byl jakýmsi 'otrokem' svých dluhů, které v minulosti spáchal. Myslíme si, že to naopak směřuje k posílení odpovědnosti spotřebitelů, aby se do budoucna na trhu chovali mnohem odpovědněji."

Také návrh vicepremiéra Jahna počítá se zavedením možnosti oddlužení. Druhou možností by byl takzvaný nepatrný konkurz. Ten by podobně jako u bankrotu firmy počítal s rozprodáním majetku, proces by však byl rychlejší než v případě společností.

Do připomínkového řízení odešel i přes Jahnovy protesty dokument z dílny ministerstva spravedlnosti, zatímco reforma expertů kolem vicepremiéra zatím v současné vládě leží ladem. Zeptal jsem se mluvčího Petra Dimuna, zda i přes jisté rozpory počítají s nějakými jednáními s experty vicepremiéra Jahna?

"Složité je jednat s někým, kdo se účastnil několika týmových jednání o nové podobě úpadkového zákona a pak, po akceptování osmdesátí procent připomínek druhou stranou, tedy námi, řekl, že ten zákon neodpovídá jeho představám. Takové pojetí kompromisu není pro nás přijatelné. Pokud nové jednání bude potřebné, pak samozřejmě budeme velmi ostražití v tom, zda-li někdo nepřistupuje k tomuto zákonu s úmyslem ho rovnou shodit a nahradit jen svojí představou, nebo je to člověk, který se nějakým způsobem chce spolupodílet na vzniku nového úpadkového zákona."

Nový úpadkový zákon by měl začít platit v průběhu příštího roku.