Předseda Výboru regionů Evropské unie Jos Chabert jednal s představiteli České republiky

O problémech rozvoje jednotlivých oblastí jednal v pondělí v Praze předseda Výboru regionů Evropské unie Jos Chabert. Během dne se sešel s mnoha představiteli České republiky. To nejdůležitější ze společných jednání shrnuje Josef Kubeczka:

Nejdříve předseda Výboru regionů Evropské unie Jos Chabert diskutoval se zástupci Svazu měst a obcí o stavu reformy veřejné správy. Představitelé svazu ho seznámili zejména s přípravou fungování krajského zřízení v České republice. Pražský primátor Jan Kasl po schůzce uvedl, že zástupci obou stran také jednali o přístupu českých starostů a primátorů k informacím z unie. Jos Chabert v této souvislosti řekl, že Česká republika je na vstup do unie připravena velmi dobře, ale na místní a regionální úrovni bude třeba ještě vykonat mnoho věcí. Čím lépe budou regiony připraveny, tím dříve podle něj budou moci také využít prostředky z evropských strukturálních fondů....

"Lidé v České republice by především měli vědět, že v Evropě je nyní možné také využívat poměrně značných prostředků z evropských strukturálních fondů a získávat z nich různé dotace. Zdůrazňujeme ale, že je k tomu zapotřebí stále většího počtu partnerství mezi jednotlivými místy a regiony. Toto partnerství je samozřejmě možné jen tehdy, pokud budou existovat nikoli snad identické ale srovnatelné struktury," dodal Jos Chabert. Ten o významu evropských regionů poté hovořil i s premiérem Milošem Zemanem. Podle mluvčího vlády Libora Roučka se také jednalo o vzájemné pomoci:

Po jednání s premiérem Zemanem se Jos Chabert sešel i s některými ministry. Šéf ministerstva zahraničí Jan Kavan mu tlumočil žádost, že Česká republika, v jejímž územním uspořádání nově přibyly regiony, by chtěla získat status pozorovatele ve Výboru regionů Evropské unie. Ministr pro místní rozvoj Petr Lachnit zase Jose Chabertovi potvrdil zájem ČR o ustavení společného výboru s Výborem regionů. Budoucí regionální vývoj v Evropě by podle Chaberta a Lachnita měla řídit, podporovat a koordinovat tři ministerstva. Tento "trojúhelník" v zemích EU by měla tvořit ministerstva zahraničí, financí a pro místní rozvoj. Usnadnilo by se pak utvoření vhodných nástrojů pro dosažení regionalizace v rámci Evropské unie.

Autoři: Josef Kubeczka , Eva Petržílková
spustit audio