Příštího prezidenta bude volit parlament

Jiří Pehe

Příští prezident České republiky by měl být opět volen parlamentem. Návrh Unie svobody a křesťanských demokratů na přímou volbu prezidenta Poslanecká sněmovna hned v prvním čtení zamítla. Reakce na tento krok poslanců zjišťoval Josef Kubeczka.

Poslanci čtyřkoalice nepřesvědčili kolegy ve sněmovně o svém názoru, že nynější volba prezidenta parlamentem je neudržitelná, řekl před sněmovnou jeden z předkladatelů návrhu, předseda křesťanských demokratů Cyril Svoboda. Zákonodárci ostatních stran návrh zákona zahrnuli kritikou. "Je to spíš stranický předvolební trik než pokus o vážnou debatu o ústavním právu," uvedl poslanec Občanské demokratické strany Jiří Payne.

O názor na zamítnutí návrhu na přímou volbu prezidenta a argument jeho kritiků, že by to nebyl nejvhodnější způsob, jsem požádal politologa Jiřího Pehe:

"Já si myslím, že ten argument sám o sobě je naprosto lichý už z toho důvodu, že v evropských demokraciích, ve více než polovině těch demokracií, které nejusou konstitučními monarchiemi, se volí prezident přímo a nemá to žádný vliv na fungování parlamentní demokracie."

RP: Jedním z argumentů předkladatelů tohoto návrhu bylo, že nelze s volbou prezidenta obchodovat...

"Obávám se, že to je ten hlavní důvod, proč poslanci, zejména Občanské demokratické strany a komunistické strany, tuto přímou volbu zamítli, protože si chtějí ponechat volbu prezidenta jako určitou možnost obchodu po parlamentních volbách, kdy se bude vyjednávat o složení vlády a pozici předsedy vlády. Velmi se obávám, že pozice prezidenta se v těchto vyjednáváních stane jakýmsi obchodovatelným artiklem, který bude těmi jednotlivými stranami přihazovám při tom povolebním licitování - vy nám dáte premiéra a my vám dáme prezidenta a podobně."

RP: Často se spekuluje o tom, že nepřímým důvodem odmítnutí přímé volby prezidenta je osoba současného prezidenta pana Havla...

"Já si myslím, že na tom, zda-li bychom měli mít přímou nebo nepřímou volbu prezidenta by nemělo měnit nic to, kdo je prezidentem v současnosti a kdo by jim měl být v budoucnosti. Měla by taková úvaha vycházet ze systémových úvah a mě se zdá, že v českém ústavním systému, podíváme-li se na to, jak je pozice prezidenta popsaná v Ústavě, ačkoliv se často tvrdí, že prezident má nevelké pravomoci, ve skutečnosti má dosti značné pravomoci, a že takovýto prezident by měl být volen přímo a neměl by být závislý na nějaké poélitické straně, popřípadě dohodě politických stran, kterým pak může z pozice toho úřadu pomáhat. My jsme zatím měli prezidenta nestranického, který nepatří k žádné politické straně, ale já se velmi obávám, že pokud se do úřadu dostane prezident, který je ideologicky, stranicky svázaný, tak by mohl té pozice prezidenta využívat velmi významně k ovlivňování praktické, dennodenní české domácí politiky."

RP:Jedna z výtek směřuje také k tomu, že návrh předložený křesťanskými demokraty a Unií svobody nedostatečně vyčísluje, kolik by přímá volba prezidenta stála. Myslíte si, že je možné poměřovat volbu prezidenta financemi?

"Mně se zdá tento argument naprosto směšný. Demokracie je prostě drahé společenské a politické zřízení, které si platíme proto, abychom žili ve svobodě. To znamená, argumentovat tím, že přímá volba prezidenta je drahá, že dát občanům této země možnost, aby si přímo volili hlavu státu, a že to by byl jakýsi drahý špás, zatímco poslanci a senátoři utrácejí za jiné kauzy miliardy, a zcela zbytečně, řekl bych, často, to je naprosto licoměrný argument,"řekl nám k odmítnutí návrhu na přímou volbu prezidenta politolog Jiří Pehe. Já jen dodám, že podle nejnovějšího šetření Střediska empirických výzkumů čtyři pětiny českých občanů podporují přímou volbu prezidenta.