Program Varianty

Zhruba 18 milionů korun získala z evropského fondu Phare pro letošní rok obecně prospěšná společnost Člověk v tísni na realizaci multikulturního programu Varianty. Bližší informace přináší Milena Štráfeldová.

Celoroční program Varianty má sloužit především ke zlepšení vztahů mezi romskou a českou komunitou. Navazuje na řadu projektů, které v minulých letech financovala česká vláda a jejichž cílem bylo působit proti rasismu a netoleranci. Tentokrát se do financování programu zapojila i Evropská unie. Vládní zmocněnec pro lidská práva Jan Jařab k tomu uvedl: Společnost Člověk v tísni, která má již díky své předchozí humanitární činnosti zkušenosti s problémy etnického soužití na Balkáně, získala od fondu Phare na realizaci programu Varianty půl milionu Eur. V průběhu letošního roku se zaměří na multikulturní výchovu dětí ve školách a uspořádá cyklus seminářů pro okresní romské poradce, pedagogické asistenty na školách a terénní pracovníky. Dále se bude ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně podílet na sociologickém výzkumu mezietnických vztahů a konečně v průběhu dubna zahájí mediální kampaň proti rasismu a netoleranci. Na otázku, jak společnost Člověk v tísni grant Phare získala a jak se do programu Varianty zapojují sami Romové, odpověděl její zástupce Jan Kamenický: Program Varianty není samozřejmě prvním projektem, který se snaží o zlepšení multietnického soužití u nás. Na to, čím se od těch předchozích liší a v čem jsou jeho přednosti, jsem se zeptala Vojtěcha Sekyta z vládní Meziresortní komise pro záležitosti romské menšiny: Jak Vojtěch Sekyt připomněl, dosavadní programy proti rasismu měly v zásadě příznivý ohlas nejen mezi Romy, tak například i ze strany starostů měst a obcí. Pokud jde však o jejich další spolufinancování, dávají obce raději přednost investicím do infrastruktury. K tomu Vojtěch Sekyt dodává: