Prožijte jeden den v životě neolitické ženy

Foto: archiv Veroniky Mikešové

Jak vypadal jeden den v životě neolitické ženy? Výsledky patnáctiletého archeologického výzkumu ve Velimi u Kolína se jeho autoři rozhodli prezentovat netradiční formou komiksu. Knížka Den v životě neolitické ženy přenese čtenáře hluboko do pravěku, do mladší doby kamenné, kdy žili první zemědělci.

Foto: archiv Veroniky Mikešové
Nápad na komiks měla Veronika Mikešová, která přisla do studia i s dalšími autory:

"Byl to můj nápad. Ale Tomáš Chlup to vykopal, já jsem to napsala a Michal Pukač nakreslil."

Co je typické pro období neolitu?

"Když se řekne neolit, tak si každý představí neolitickou revoluci, kterou se učíme na střední škole. Ale je to všechno trochu složitější. Je třeba si představit přísun nových myšlenek, inovací a pravděpodobně i přísun lidí do prostoru střední Evropy, kteří přináší usedlý způsob života, trvalé využívání zemědělské půdy. Prokazatelně máme doložené tkaní, vytváření keramiky, využívání složitějších kamenných nástrojů, než byly typické pro starší dobu kamennou," dodal Tomáš Chlup, vedoucí poslední etapy výzkumu ve Velimi.

Knížka se jmenuje Den v životě neolitické ženy. Jak neolitické ženy vypadaly? Co si oblékaly, čím se zdobily?

"Problém je, že se nám věci, jako je oblečení, v našem prostředí téměř nedochovává," uvedla Veronika Mikešová. "Něco jiného jsou šperky a doplňky. Jistě se ještě velmi využívaly kůže. Tkaly se jednoduché vazby například ze lnu nebo z kopřiv. Ale jak ty střihy vypadaly, jestli byly případně pokreslené, to už si musíme domýšlet a čerpat také ze zahraničních analogií."

Jak Michal Pukač nakreslil neolitickou ženu?

"Vycházeli jsme ze spousty analogií. Pak tam vstoupila i moje výtvarná licence. Neolitickou ženu jsem nakreslil v jednoduchých střizích s jednoduchými doplňky."

Přiblížit výzkum formou komiksu napadlo archeoložku Veroniku Mikešovou.

Foto: archiv Veroniky Mikešové
"Popularizací se zabývám už několik let. Přemýšlela jsem, jak by se výsledky Ústavu archeologické a památkové péče středních Čech, kde pracujeme, daly předat dál nějakou formou, která není v archeologii běžná. Můj partner Michal, který komiks kreslil, má velmi rád komiksy, tak jsem si říkala, že výzkum zobrazíme pomocí obrázků."

Jak jsou příběhy pojaté?

"Čerpáme z reálných nálezů. Jsou to například půdorysy dlouhých domů, ve kterých neolitici i v komiksu žijí. Všechno je ztvárněno tak, jak to prozatím rekonstruujeme. Výzkum není ještě úplně zpracován, ale předběžné závěry už jsou zjevné. Byla tam objevena vzácná, 7000 let stará studna. Nachází se tam například zbytky semínek, i zbytky parazitů, kteří s těmi lidmi žili," dodal Tomáš Chlup.

Jaké je jméno hlavní neolitické hrdinky?

"Jmenuje se Brentina. Jména pro období mladší doby kamenné ale neznáme. Ti lidé ještě nepsali," uvedla Veronika Mikešová. "Inspirovali jsme se po konzultaci s kolegou, který kromě archeologie studoval také lingvistiku. Doporučil nám využít rétorománštinu, což je jeden z těch archaických dochovaných jazyků. V rétorománštině jsou dochovaná některá prastará slova. Brentina znamená mlha."

Kolik stránek má komiks?

"Komiks samotný má 17 stran, nicméně ta knížka je rozšířená ještě o druhou část edukační, kde hlavní hrdinka Brentina popisuje prostředí, ve kterém žije, a co dělá. Je tam část, kde archeolog doplňuje, jak to víme. Celkově je to 36 stran," dodává Michal Pukač.

Co všechno hrdinka komiksu zažije za jeden den?

Foto: archiv Veroniky Mikešové
"Přemýšleli jsme, co může zažít, aby to odpovídalo archeologickým pramenům. Pokud bychom se drželi čistě jen hmotné kultury, tak by to opravdu byla jen práce a práce. Vložili jsme tam trochu emocí, trochu starostí, zdravotních problémů. To jsou věci, které nepochybně ti lidé zažívali, stejně jako dnes. Ona zažívá všední den. Ráno vstává, probouzí se z noční můry, pak se do toho vloží trochu mužského světa, kdy se muži vydávají na lov, a začíná akce a dobrodružství. Dál už nebudu prozrazovat."

Už máte první ohlasy?

"Ohlasů máme hodně. V posledních dnech se nám netrhnou dveře u nás na ústavu. Lidé si chodí pro komiksy, chtějí je posílat. Na křest přišlo přes sto lidí. Cení si to obzvláště učitelé, kterým takovéto podklady pro výuku nejstarších období našich dějin chybí," uvedla Veronika Mikešová.