Průzkum: Mladí nejsou spokojení s politikou a životním prostředím

Ilustrační foto: Pixabay, CC0

Důraz na životní prostředí a členství v EU či nespokojenost se současnou politickou situací charakterizují většinu mladých lidí do 30 let. Polovina jich považuje za problematickou dostupnost bydlení. Ve srovnání se staršími generacemi jsou také většinou tolerantnější k přistěhovalcům. Vyplývá to z průzkumu s názvem Generace svobody, který ve spolupráci s agenturou Median zpracovala iniciativa Svobodný listopad na Univerzitě Karlově.

Ilustrační foto: Pixabay,  CC0
Průzkum mapoval postoje a názory mladých Čechů narozených po roce 1989. Konal se v druhé polovině srpna a zúčastnilo se ho 1007 lidí ve věku 18 až 30 let.

Zhruba čtyři pětiny z nich uvedli, že považují za důležitou účast ve volbách. Spokojenost se současnou politickou situací vyjádřila desetina mladých oproti 24 procentům Čechů z jiného průzkumu, který zahrnoval celou populaci. Lidé do 30 let tak patří ke skeptičtější části obyvatel.

"Na druhou stranu se ta nespokojenost nepřevrací v nějakou politickou rezignaci, protože 81 procent považuje za důležité zúčastnit se každých voleb, které se konají. Je vidět, že mladá generace vnímá nějakou snahu jedince o zlepšení současného stavu jako smysluplnou a je připravena převzít osobní zodpovědnost,"říká spoluautorka průzkumu Eliška Halaštová.

Vůči přistěhovalcům jsou mladí tolerantnější

Ilustrační foto: Magdalena Hrozínková
Průzkum dále ukázal, že 70% mladých si přeje zůstat v Evropské unii. Pro 87 procent mladých lidí je velmi důležité mít možnost svobodně cestovat do zahraničí. Přibližně tři čtvrtiny mladých uvedly, že se obávají ekologické katastrofy. Dvě třetiny věří, že pokud se sami budou snažit zlepšit své chování, může se životní prostředí zlepšit. V tomto ohledu jsou přesvědčenější než lidé stejného věku v jiných evropských zemích.

Přistěhovalce jako ekonomickou hrozbu vnímá 38 procent mladých respondentů, popisuje spoluautorka průzkumu Kateřina Jeřábková:

"Když se dělal průzkum v celé populaci, tak s výrokem, že přistěhovalci berou práci lidem z ČR, souhlasilo 69 procent lidí. Ten rozdíl je tedy víc než 30 procent mezi mladými Čechy a celou populací. Když se ale podíváme na srovnání s mladými Evropany, tak Češi vycházejí stejně, ještě jsou o procento tolerantnější než mladí v Evropě."

55 procent si nemůže dovolit vlastní byt

Jako problematická se pro mladé jeví dostupnost bydlení. Kolem 55 procent jich uvedlo, že si vlastní byt z finančních důvodů nemůže dovolit. Jak řekl předseda mladých sociálních demokratů Tomáš Řepa, lidem do 30-ti let vadí, že ani dostupnost bydlení politici neřeší:

"Ono se o tom sice mluví, ale rok od roku se problémy s dostupností bydlení pro mladé lidi a pro rodiny s dětmi spíš zhoršují, než že by to bylo lepší."

S Řepovými argumenty souhlasí taky předseda mladých konzervativců Milan Vyskočil. Města by podle něj měla na svém území hledat volná místa, kde by developeři mohli začít stavět nové byty. Mladým lidem podle něj vadí, že politici se místo řešení skutečných problémů hádají nebo řeší nepodstatné věci. Podle předsedy mladých sociálních demokratů by strany měly dávat mladým lidem příležitost kandidovat do voleb na volitelných místech.

I mezi mladými je několik názorových proudů

I mladá generace se ovšem podle autorů průzkumu rozděluje na několik názorových proudů, které se od sebe podle postojů výrazně liší. Největší skupinu (31 procent) tvoří takzvaní vyloučení skeptici. Tito lidé nepovažují za tolik důležité chodit k volbám a podpořili by odchod Česka z EU.

Naopak nejméně je proevropských liberálů, a to zhruba pětina. Názorově blízcí jsou jim také takzvaní angažovaní světoobčané, kterých je asi čtvrtina. V obou těchto skupinách jsou hlavně voliči Pirátů a TOP 09, podporují členství v EU, jsou otevření vůči cizincům a nespokojení s politickou situací v ČR.

Čtvrtinu pak tvoří převážně voliči ANO, kteří jsou spokojení se současnou politikou, spíše odmítají přistěhovalce, ale jsou pro setrvání v EU.