Psychologové podpořili ústavní soudce v otázce práv otců

V minulém díle právní rubriky jsme vám slíbili psychologický pohled na průlomové rozhodnutí Ústavního soudu v otázce práv otců. Ten ke dni 31. prosince 2011 zrušil šestiměsíční lhůtu od zápisu do matriky, po kterou mohli muži zpochybnit své otcovství. Doba je podle soudců moc krátká a nespravedlivá a i dítě má právo vědět kdo je jeho biologickým otcem.

Nebývá pravidlem, že s rozhodnutími soudu souhlasí i psychologové. V tomto případě však nález Ústavního soudu podpořila psycholožka Lenka Šulová prakticky bezezbytku.

"Já to jednoznačně vnímám jako pokrok, jako narovnání práva mezi manželi ve vztahu k dítěti. Vnímám to především jako hájení práv otců."

Zákonodárci nyní budou řešit, jak dosavadní půlroční lhůtu prodlouží. Šulová by jí navýšila co nejvíce, klidně i na nekonečno.

"Myslím, že by ani žádná lhůta neměla existovat a otcové by měli mít právo kdykoliv zjistit, zda jsou biologickými otci. Totéž platí i pro děti - i oni mají právo vědět, kdo je jejich skutečným otcem. Jestliže to umožňuje technický pokrok, aby nebyla jen mater certa, ale i pater certus, tak bychom toho měli využít. V budoucnu se toho nesporně využívat bude, i když teď prožíváme přechodné období."

Šulová kritizuje i současný stav, kdy soudy při svém rozhodování nemohou vůbec přihlédnout k testům DNA, které prokazují, kdo je otcem dítěte. Podle ní to poškozuje nejen práva otců, ale paradoxně i samotné děti.

"Jestliže dítě žije v rodině, kdy otec má podezření, že není biologickým otcem, tak to může poškozovat psychologický vývoj dítěte stejně jako se např. před 30 lety zjistilo, že nechtěné těhotenství negativně ovlivňuje psychiku dítěte do budoucna."

Psycholožka Lenka Šulová rozhodně nezpochybňuje, že varianta, kdy otec živí a vychovává nevlastní dítě je také v pořádku, ale pouze za situace, kdy se na ní muž podílí na základně dobrovolného - svobodného rozhodnutí.

"Dlouhodobě působím v oblasti náhradní rodinné péče a tak vím, že v ČR je řada mužů, kteří vychovávají děti, které nejsou biologicky jejich. Ale tady ctím svobodné rozhodnutí, že někdo dobrovolně živí dítě, které není biologicky jeho. Nelíbí se mi podvodná snaha žen zneužít současnou právní úpravu proti mužům. Stejně tak se domnívám, že možnost určování otcovství povede k jinému chování žen. Třeba budou opatrnější a odpovědnější. Především však budou se svými partnery hovořit narovinu."


V případ jakéhokoliv dotazu, týkajícího se nejen českého právního řádu, ale i mezinárodní problematiky nás neváhejte kontaktovat na mailové adrese:[email protected].

Děkujeme.

Autor: Jan Hloch
klíčové slovo:
spustit audio