Rakousko opět kritizuje Temelín

Česko nedodržuje závazky plynoucí z dohody z Melku, která řeší bezpečnostní a ekologické otázky jaderné elektrárny Temelín, tvrdí hornorakouský pověřenec pro příhraniční jaderné elektrárny Radko Pavlovec. Hornorakouská vláda proto vyzvala spolkovou vládu, aby začala s českou stranou jednat o odstranění nedostatků. Téma Temelín se opět vrací do centra pozornosti.

Oč jde? Takzvaný melkský proces řešil vztahy Česka a Rakouska kolem bezpečnostních a ekologických otázek elektrárny. Byl vyvolán rakouskými protesty proti Temelínu, které zesílily po zkušebním spuštění elektrárny v roce 2000. Rakouský parlament tehdy dokonce vyzval vládu, aby nedala souhlas se vstupem Česka do EU, dokud se neprokáže, že Temelín odpovídá bezpečnostním a ekologickým standardům evropské úrovně. Dohodu obě strany uzavřely koncem roku 2001 a Česko se zavázalo prověřit bezpečnost několika uzlů elektrárny, poskytovat neprodleně veškeré informace o provozu a umožnit monitorování okolí elektrárny. Rakousko naopak slíbilo, že přestane blokovat uzavření kapitoly energetika a zabrání dalším blokádám hranic. Hornorakouská vláda nyní vyzvala spolkovou vládu, aby začala s českou stranou znovu jednat o odstranění nedostatků. Více Radko Pavlovec.

"Rakouská strana musí vstoupit do jednání s českou stranou na nejvyšší úrovni a tyto nedostatky reklamovat."

"Všechny závazky plníme, obvinění je neoprávněné", tvrdí například mluvčí elektrárny Milan Nebesář. "ČEZ plní beze zbytku veškeré závazky, které vyplývají z dohody z Melku. Jediný problém je v jejich objektivním výkladu."

Spor spočívá v tom, že do uvedení elektrárny do komerčního provozu mělo být vyřešeno sedm hlavních bezpečnostních nedostatků Temelína: například parní a pojistné ventily, vedení potrubí či integrita tlakové nádoby reaktoru. To se nestalo, přesto Temelín už přes rok jede na plný výkon. Kolaudace více než stovky staveb v elektrárně začala v půlce loňského roku. Zatím ale nebyla ukončena a elektrárna běží v takzvaném prozatímním užívání.

Je možné, že by spor kolem Temelína mohl vyústit v novou krizi česko-rakouských vztahů, jaká byla v roce 2000? To je otázka pro Přemysla Janýra z Fora pro česko rakouský dialog.

"Latentní spor ohledně Temelínu není určitě uzavřen. Pocit, že Češi si dělají atomovou energetiku bez ohledu na nás je v Rakousku silně zakořeněný. Eskalace napětí je možná, i když žádná vláda nemá a nebude mít asi zájem na rozdmýchávání konfliktních vztahů mezi Českem a Rakouskem. Musíme si ale uvědomit, že dohoda z Melku byla předložena v Bruselu, jako závěry, na kterých shodli a je možné, že se rakouská strana obrátí na Brusel, že česká strana dohody neplní."

Říká Přemysl Janýr z Fora pro česko rakouský dialog.