Ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů se stal Pavel Žáček

Své vedení získal tento týden Ústav pro studium totalitních režimů. Jeho ředitelem se podle očekávání stal historik Pavel Žáček. Faktickou činnost ústav zahájí 1. února. Po letech politických jednání a příprav tak začíná pracovat vědecká instituce, která se bude zabývat úlohou totalitních režimů v současných dějinách České republiky. Slovo má Milena Štráfeldová:

Pavel Žáček, foto: ČTK
Nacismus a komunistická diktatura - dva totalitní režimy, které zásadně ovlivnily české dějiny ve 20. století. A právě jejich studiu se nyní bude věnovat ústav, v němž se mají postupně soustředit historické dokumenty i materiály bezpečnostních složek bývalého státu. O jeho vzniku se jednalo řadu let:

"První návrh vznikl na konci roku 1994, kdy se transformovalo tehdejší ÚDV, tedy Úřad dokumentace a vyšetřování činnosti státní bezpečnosti v Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu,"

připomíná historik Pavel Žáček, který se dlouhodobě zabývá komunistickou totalitou. Se vznikem tzv. Ústavu paměti národa ale zásadně nesouhlasila levice. Zejména komunisté tvrdili, že jeho výklad dějin bude tendenční a poplatný politickým tlakům. Poslanci proto odsouhlasili založení Ústavu pro studium totalitních režimů se širším historickým záběrem:

"Ústav se bude zabývat badatelsko-historickou činností ve vztahu ke komunistickému totalitnímu režimu a k procesům, které vedly k uchopení moci v únoru 1948. a také, to nám dala do vínku Poslanecká sněmovna, dobou nacistické okupace 1938 až 1945."

Pavel Žáček, který dosud vedl archiv bezpečnostních složek ministerstva vnitra, byl ředitelem nového ústavu zvolen 18. prosince. Jednomyslně se na tom shodla Rada ústavu, v jejímž čele stojí předsedkyně Konfederace politických vězňů Naděžda Kavalírová. I ona souhlasí s rozšířením působnosti ústavu o období 2. světové války:

"Právě ty oba -ismy, nacistický i komunistický, mají souvislosti. A ten výzkum by měl být oproštěn od všeho vedlejšího a najít pravá zrna pravdy. Máme právo znát pravdu."

Jednou z prvních akcí nového ústavu bude konference o totalitních režimech, na kterou chce Pavel Žáček pozvat zástupce obdobných institucí z Polska, Slovenska, Německa a Maďarska i dalších zemí bývalého sovětského bloku. Ústav už také založil nový časopis Paměť a dějiny, kde budou odborníci publikovat vědecké statě i historické dokumenty. Politických tlaků na práci a výstupy Ústavu se jeho ředitel nijak neobává.