Rodná čísla už zřejmě nebudou v Česku identifikátorem

Zdá se, že není daleko doba, kdy budeme mít v Česku pro vlastní odlišení nová identifikační čísla, která nahradí stávající čísla rodná. Pro vypracování důkladné analýzy na toto téma se ve středu rozhodla vláda. Zatím není jasné, kdy by ke změně mělo dojít, nicméně některá řešení se už přece jen rýsují. Josef Kubeczka ví, která?

Především to, že stávající rodná čísla by zřejmě nahradila už nyní vydávaná čísla sociálního pojištění. Ta už několik milionů lidí má, jsou desetimístná stejně jako rodné číslo, a výměna tak bude o něco jednodušší. Vláda se změnou souhlasí. Záměr ale ještě podle vicepremiéra Milana Šimonovského důkladně posoudí analytici.

"Nejen možnosti využívat do budoucna rodná čísla dále, ale také analýzy, kolik by stála případná změna a jaká náhrada by měla být. Znamená to, že jsme v počáteční fázi analýzy, vyhodnocování a nepočítáme s rychlou změnou nebo náhradou rodných čísel."

Důvod celé operace je zřejmý. Rodná čísla, která jsou u nás zavedena od roku 1954, totiž v roce 2053 vyčerpají všechny možné varianty.

"Rodné číslo nerozlišuje 1900 nebo 2000. V roce 2054 by tedy první vydané rodné číslo vypadalo stejně jako rodné číslo už přidělené,"

vysvětluje mluvčí ministerstva informatiky Klára Volná. Z rodných čísel se dá navíc snadno vyčíst pohlaví a věk.

Ochránci dat s výměnou identifikátoru souhlasí. Jak mi řekla mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů Hana Štěpánková, stávající rodné číslo prochází celou řadou databází.

"Je velmi snadno použitelným nástrojem k propojení všech databází, které obsahují údaje o nás. Další věcí je, že přes rodné číslo se dá potom vstupovat do zdravotních záležitostí člověka, do jeho finanční situace a podobně."

Jak by podle Vašeho názoru mělo vypadat identifikační číslo? Co by mělo obsahovat, aby bylo v maximální možné míře chráněno?

"To číslo samo o sobě není tím, co zaručuje zamezení zneužitelnosti. Tím, co k tomu může posloužit, je velmi přesné nastavení pravidel používání toho čísla. Proto náš úřad vnímal jako svým způsobem první dobré nakročení to, že byla přijata novela zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech, která přesně vymezuje, jakým způsobem a kdo může s rodným číslem, v tomto případě jako národním identifikátorem, nakládat. A samozřejmě stanoví také sankce za zneužití."

Ministerstvo informatiky už připravilo záměr zavedení tzv. bezvýznamového identifikátoru obyvatel. Meziresortní připomínkové řízení ale prokázalo rozdílný stupeň připravenosti resortů na náhradu rodného čísla. Pokud vláda bude souhlasit s dalším postupem, rodná čísla mají být úplně nahrazena během 40 let.