Romové a drogy

Drogy

Drogová závislost mezi Romy si zaslouží více pozornosti, takový byl závěr první celostátní konference na téma Romové a drogy, která o víkendu proběhla v Brně. Drogová scéna mezi romskou populací není totiž dosud zmapována a jen minimum drogově závislých Romů je registrováno a podorbuje se terapii. S odbroníky na drogovou prevenci natáčel Jaromír Marek.

Drogy
Práce s romskými narkomany se podle odborníků velmi liší od práce s jinými drogově závislými lidmi. Romská komunita je velmi uzavřená a je tak velmi obtížné získat důvěru, tvrdí Tomáš Kamp ze sdružení Podané ruce.

"Jsem steetworker a jedna součást terénních programů se v červnu loňského roku začala zaměřovat právě na Romy. Jsou trochu jiní, to vychází z lokality kde žijí, jak žijí, z jejich mentality. K této komunitě by se mělo přistupovat specificky a v ideálním případě by měli s nimi pracovat romští streetworkeři."

Situací v romské komunitě se intenzívně zabývá i Meziresortní protidrogová komise. Podle Milana Pospíšila se však o romských uživatelích drog skutečně mnoho neví.

"V historii bylo dost časté čichání těkavých látek, zejména toluenu a skrz obchod se romové dostali hned k nejtvrším drogám, k heroinu a na scéně se objevuje i pervitin. Víme, že tolerance k drogám je v romské komunitě vysoká."

V celé České republice dochází do zařízení protidrogové prevence jen asi 150 Romů, což je podle Pospíšila nepatrný zlomek počtu drogově závislých. Podle Josefa Wunsche, který už tři roky pracuje jako streetworker mezi pražskými Romy je počet drogově závislých vysoký. Podle jeho zkušeností berou drogy jak devítileté děti tak šedesátiletí lidé.

"Nedávno se mi stalo, že před domem, kde se prodávají drogy, mě oslovil kluk, deset dvanáct let. Dal mi bankovku a chtěl, abych mu koupil drogy. Zeptal jsem se proč tam nejde sám, on mi řekl, že nemůže, že tam prodává máma. Co se heroinu týče, berou i padesáti šedesátiletí lidé. Romové utratí za drogy spoustu peněz, ale dokážou si je hned obstarat. Nejčastější způsoby je překupnictví drog, prostituce, zejména u dívek a krádeže."

Předseda Společenství Romů na Moravě Karel Holomek považuje za hlavní aspekt, který by mohl pomoci při řešení problému, právě silné rodinné vazby. Drogově závislí v romské komunitě nejsou, podle něj, nikdy opuštění a nestávají se vyděděnci. Jaké jsou podle Tomáše Kampa hlavní příčiny drogové závislosti pávě v romské komunitě?

"U Romů je to způsobeno sociálními problémy, tím, že mají odlišný životní styl, že nejsou schopni reagovat na některé potřeby, které jsou normální v majoritní společnosti, nejsou třeba schopni jednat s úřady. Těch důvodů je řada."