Seznam invazních druhů se rozrůstá

Želva nádherná, foto: Magnus Manske, CC BY 2.0

Želva nádherná, rak pruhovaný nebo bolševník perský, patří k živočichům a rostlinám, které jsou na seznamu invazních druhů s významným dopadem na Evropskou unii.

Želva nádherná,  foto: Magnus Manske,  CC BY 2.0
Tyto druhy ohrožují přírodu, často i lidské zdraví a jejich výskyt mívá také ekonomické následky. Jejich seznam byl v létě poprvé aktualizován a další rozšíření se připravuje. Podrobnosti vysvětluje Jan Šíma, ředitel odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků z Ministerstva životního prostředí.

"Invazní druhy jsou ty, které se intenzivně šíří, mají dopady na naši přírodu, a ty je potřeba nějak omezovat. Boj má různou podobu, podle toho, o jaké druhy se jedná a jaké jsou možnosti řešení. V případě rostlin, bolševníků, křídlatek apod. se jedná o omezování nebo likvidaci jednotlivých míst výskytu - jde o sekání rostlin nebo třeba jejich hubení herbicidy. U živočichů se může jednat o odchyt a postupné snižování populace. V některých případech nezbývá nic jiného než prevence. Jde totiž o to, že pokud už se ten druh někde vyskytne, je zpravidla pozdě. Týká se to hlavně vodních druhů, které je z toho vodního prostředí velice obtížné nějak odstranit. Tam je klíčové spíše zabránit tomu, aby se druh dostal na jiné lokality, aby jej tam třeba někdo byť jen z neznalosti nevysadil apod."

Netýkavka žláznatá,  foto: Eirik sg,  CC BY-SA 4.0
Evropská komise už připravuje kroky k další aktualizaci seznamu invazních druhů. V čem taková aktualizace spočívá? Přibývají invazní druhy nebo naopak?

"Předpis umožňuje ze seznamu rostliny a živočichy přidávat i ubírat. Nedávno proběhla první aktualizace a ta spočívala v doplnění 12 nových druhů."

Které druhy, jsou největším problémem v Česku?

"Aktualizace, která proběhla, přinesla na unijní seznam několik druhů, které se u nás vyskytují a představují problém. Z rostlin je to právě ten bolševník, náš Botanický ústav AV připravoval odborné podklady pro jednání o doplnění, je tam také třeba netýkavka žláznatá. Z živočichů byl nově doplněn psík mývalovitý, která patří i u nás mezi problematická zvířata, je to šelma, která zvyšuje predační tlak třeba na drobnou zvěř - ptáky apod. Přibyly i u nás zatím méně problematické druhy, jako je třeba husice nilská, která k nám zalétá a začíná občas i hnízdit, nebo ondatra pižmová, která více škodí v teplejších oblastech Evropy, kde jsou populace silnější. I u nás se lze setkat s tím, že ondatry naruší třeba protipovodňové hráze svými norami."

Při další aktualizaci by se na seznam mohl dostat třeba norek americký nebo pajasan žláznatý.