Skialpinisté budou moci v Krkonoších využívat oficiální trasy

Riesengebirge

Skialpinisté a snowboardisté budou moci v Krkonoších oficiálně využívat osm tras. Správa Krkonošského národního parku pro ně letos připravila okruhy, které vedou po turistických značených cestách i mimo ně. Některé dokonce lavinovými lokalitami.

Dosud se někteří skialpinisté dostávali do rozporu se zákonem. Ten totiž na území Krkonošského národního parku zakazuje pohyb mimo značené cesty v nejpřísněji chráněné první zóně parku a v některých lesích. Ochranáři svádí se skialpinisty vytrvalý boj a čelí kvůli tomu kritice části veřejnosti. Zájem o skialpinismus totiž roste a na to se rozhodla správa parku reagovat. Proto nabídla lyžařům legální přístup do části hor, kde nehrozí konflikt s ochranou přírody. Ředitel parku Jan Hřebačka to chápe jako kompromisní krok.

"Byli jsme častokrát kritizováni, že skialpinisti nemůžou vůbec nic. Ono to tak není. Doteď mohou chodit po turistických cestách, ale to je samozřejmě neuspokojuje. Proto jsme se rozhodli určité části uvolnit. Věříme, že pokud budeme tu činnost připravovat sami, pokud budeme iniciativně vymýšlet trasy, které nejsou konfliktní, tak je to pro nás daleko lepší než abychom reagovali na nějaký konfliktní stav."

Jan Hřebačka dodal, že kvůli ochraně přírody zůstanou lyžařům i nadále nepřístupné krkonošské ledovcové kary, s jejichž zpřístupněním nelze počítat ani do budoucna. Zatímco KRNAP vnímá otevření skialpinistických tras jako vstřícné gesto, skialpinisté to berou jako normalizování situace v Krkonoších.

"Skialpinismus je základ všeho lyžování, který tu kdysi byl. Čili vrátí se normální reálný stav do toho, jak to vždycky bylo,"

říká Jakub Turek. Trasy budou vyznačeny pouze zeměpisnými souřadnicemi, které budou i s dalšími podrobnostmi zveřejněny na webu správy parku. Úseky vedoucí mimo cesty budou moci lyžaři využít pouze v případě, že bude napadáno 30 centimetrů sněhu, aby nehrozilo poškození vegetace.

"Bude se třeba procházet Bílým Labem směrem k Luční boudě,"

upřesnil jednu z tras ředitel parku Jan Hřebačka. Mezi povolenými trasami najdete i některé krkonošské lyžařské lahůdky, například Labský důl, údolí Bílého Labe, Zelený, Modrý a také Obří důl. Na tvorbě okruhů spolupracovala i Horská služba, která upozornila na lavinové riziko. I když okruhy vedou v relativně bezpečných lokalitách, přesto by se podle ní měli lidé informovat o stupni lavinového nebezpečí.

I když za pohyb mimo značené trasy hrozila turistům pokuta, bylo na internetu možné najít návody a popisy téměř 40 nelegálních skialpinistických tras v Krkonoších. Náčelník horské služby Jiří Brožek i proto uvítá, pokud budou některé z nich legální a když budou skialpinisté dostatečně vnímaví k bezpečnostním rizikům, nevidí problém. Skialpinistické trasy budou oficiálně uznané na začátku letošní zimní sezóny a povolené na dvouletou zkušení dobu. Odborníci a strážci parku při ní budou sledovat dodržování nastavených pravidel a vliv na přírodu.