Školské odbory vyhlásily v pondělí stávkovou pohotovost

Stávkovou pohotovost zahájily v pondělí odbory pracovníků školství. Tímto způsobem chtějí vyjádřit nesouhlas s připravovanou poslaneckou novelou zákona o státní správě a samosprávě ve školství. Dále už Kateřina Brezovská.

Novela zákona o státní správě a samosprávě ve školství má dát obcím pravomoc jmenovat řídící pracovníky jimi zřizovaných škol a stanovit, že pracovníci školských zařízení bez právní subjektivity budou od 1. ledna 2001 zaměstnanci obce. Novelu navrhují pravicoví poslanci. Chtějí tak změnit původní novelu zákona, která sice činí obce zodpovědné za zřizování a chod škol, ale omezuje jejich vliv na výběr řídících pracovníků. "Je nesystémové a neobvyklé, aby subjekt, který zřídí jiný subjekt, nemohl jmenovat jeho statutární orgán," uvádí poslanci v důvodové zprávě k předloze. Navrhují proto dát obcím pravomoc jmenovat bez konkursního řízení ředitele předškolních zařízení, škol a školských zařízení, které samy zřizují. S tím ale nesouhlasí školské odbory. Jejich předsednictvo, které od pátku zasedalo v Hrádku u Ústí nad Orlicí, se obává, že taková opatření by způsobila kolaps části regionálního školství. Podle předsedy Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Jaroslava Rösslera nemůže být školství vystavováno změnám, které jdou naprosto proti sobě. Podle Rösslera je garantem vzdělání stát, a tudíž i stát by měl být zaměstnavatelem pracovníků školství. O novele zákona chtějí nyní školské odbory jednat s předsedy poslaneckých klubů. Jeden z navrhovatelů předlohy předseda Unie svobody Karel Kühnl, výhrady odborů do jisté míry chápe a je připravený o nich jednat. Předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství Jaroslav Rössler v pondělí uvedl, že stávková pohotovost neovlivní chod ve školách. "Vyhlášením stávkové pohotovosti chceme hlavně informovat rodiče, co všechno se může stát. Je to i signál, že může dojít k sociálnímu konfliktu a prostředek k tomu, aby se začalo usilovně jednat," řekl Rössler. Ve stávkové pohotovosti přitom školské odbory hodlají podle něj vytrvat "až do vítězného konce".