Školský zákon

Od poloviny 90. let se k přijímacím zkouškám každoročně hlásí okolo 100 tisíc zájemců, vysoké školy však z finančních a kapacitních důvodů mohou uspokojit sotva polovinu studentů. O předpokladech pro letošní rok hovoří ředitel odboru vysokých škol ministerstva školství Josef Beneš:

Možnosti studia na vysokých školách od července letošního roku rozšíří novela vysokoškolského zákona, kterou v úterý přijala Poslanecká sněmovna. Tato novela například umožní vysokým školám podnikat. Rektor Univerzity Karlovy Prof. Ivan Wilhelm k tomuto ustanovení zákona uvedl: Novela zákona také mění dosavadní strukturu studia. Vysoké školy do budoucna nabídnou více kratších, zpravidla tříletých bakalářských forem studia. Jak uvedl autor předlohy zákona, poslanec Unie svobody Petr Matějů, české vysoké školy se tak přiblíží standardu vyspělých zemí: Novela rovněž umožní, aby do řádného studia na vysoké škole mohli přejít ti uchazeči, kteří si dosud platili kurzy v rámci celoživotního vzdělávání. Toto ustanovení mělo ve sněmovně nejvíce odpůrců. Podle levicových poslanců se tak otvírá cesta k tomu, že vysoké školy budou vybírat školné a zájemci si budou moci vysokoškolský titul v podstatě koupit. Petr Matějů tyto obavy vyvrací: Podle autorů novely by nový vysokoškolský zákon měl Senát schválit bez větších problémů. Od podzimu se tak cesta k vysokoškolskému diplomu otevře pro další tisíce studentů.