Skončilo pražské Fórum 2000

Na Pražském hradě skončila ve středu konference Fórum 2000. Jednání zhruba šedesáti politiků, vědců, náboženských představitelů a umělců uzavřel iniciátor konference prezident Václav Havel. Podrobnosti přináší Josef Kubeczka.

Ještě před závěrem fóra se setkal se skupinou českých senátorů jeden z jeho nejvýznamnějších účastníků - tibetský duchovní vůdce dalajláma. Předal jim bílé šály jako symbol jemnosti, čistoty, přátelství a vzájemné svázanosti všech kultur. Senátoři dalajlámu naopak obdarovali knihou a také ho ujistili o neustálé podpoře lidských práv tibetského lidu. Šéf zahraničního výboru horní parlamentní komory Michael Žantovský po setkání připomněl, že Senát před téměř čtyřmi lety přijal rezoluci k porušování lidských práv v Tibetu. Dalajláma se pak na fóru vyjádřil k dalšímu osudu své vlasti:

"Nikdo v Tibetu nesní o návratu starého způsobu života. Tibet je chudá země, která potřebuje ekologickou péči, nové technologie, materiální rozvoj. Jako součást Číny bychom měli větší šanci na ekonomický růst. Pokud nám dá čínská vláda smysluplnou a širokou autonomii, použiji svou morální autoritu a přesvědčím zastánce nezávisloti, aby od své myšlenky upustili."

Prezident Havel pak ve své závěrečné řeči poděkoval delegátům fóra za podporu iniciativy k urovnání blízkovýchodního konfliktu. Přijaté prohlášení naformuloval společně s bývalým izraelským premiérem a ministrem zahraničí Šimonem Perézem a jordánským princem Hasanem. Jeho součástí bylo i konstatování, že ze svého středu vyberou delegáti fóra člověka, který se do oblasti konfliktu vypraví a bude jeho oběma stranám tlumočit postoj lidí, kteří se na pražském fóru sešli: Účastníci fóra mluvili různými jazyky, diskutované otázky nahlíželi z různých uhlů, ale cíl měli společný - starost o budoucnost světa a vůli mluvit o tom pokojným způsobem, řekl Václav Havel. Uvedl, že on je přítel pokojných manifestací a hepeningů, ale není solidární s rozbiječi. Jedna jediná dlažební kostka je nebezpečná zbraň. Fórum dle Václava Havla pojmenovalo nebezpečí, která světu hrozí a deklarovalo, oč tu běží - rehabilitovat slovo, řeč, komunikaci, dorozumění.