Sociální byty pro handicapované

Dalších šest chráněných a sociálních bytů otevřela v těchto dnech v Praze, nedaleko Psychiatrické léčebny Bohnice Nadace Bona. Ta pomáhá občanům s duševním handicapem snáze se zařadit do společnosti. Nyní má celkem 33 takových bytů.

Tři ze šesti otevřených bytů patří mezi chráněné a jsou určeny k přechodnému pobytu lidí, kteří se budou cvičit v praktických sociálních dovednostech a budou pravidelně navštěvovat psychoterapeuty. Tři bytové jednotky patří mezi sociální byty, které slouží úspěšným absolventům některého z typů chráněného bydlení, jimž se nepodařilo dořešit svou bytovou a sociální situaci. Zakladatelem nadace Bona je psychiatrická léčebna v Bohnicích. Ředitel léčebny a zároveň předseda správní rady Bony Zdeněk Bašný uvedl, že chráněné bydlení je určeno především bývalým pacientům psychiatrické léčebny. Velkou zásluhu na otevření chráněných bytů má ředitelka nadace Bona Jitka Štambachová. Ta nám prozradila, že přestvaba bytů čtvrté kategorie na chráněné byty nebyla jednoduchá. Paní ředitelka, ale zároveň dodala, že nejdůležitější je spokojenost klientů. Nad výstavbou chráněných bytů nedaleko Bohnické léčebny převzal záštitu pražský primátor Jan Kasl.