Sociální demokracie má po sjezdu jasně vymezenou tvář

Foto: Zdeněk Vališ
0:00
/
0:00

Velikonoční sjezd České strany sociálně demokratické skončil zřetelným vítězstvím tzv. mladých reformátorů, jak se někdy říká skupině lidí kolem nově zvoleného šéfa strany Stanislava Grosse a jejího prvního místopředsedy Bohuslav Sobotky. Dnešního hosta rubriky Česko v komentáři, znalce poměrů v české sociální demokracii, komentátora deníku Právo Alexandra Mitrofanova se mimo jiné ptáme, co to bude v praxi znamenat? Do studia Radia Praha ho pozval Josef Kubeczka.

Foto: Zdeněk Vališ
Nastal během sjezdu sociální demokracie nějaký okamžik, který by Vás jednoznačně překvapil?

"Ne, protože jsem skutečně očekával, že souboj mezi hlavními rivaly na místo předsedy strany - Stanislavem Grossem a Zdeňkem Škromachem - bude těsný. A také se tak stalo. Šlo totiž o to, že výsledky krajských konferencí, které jednoznačně dávaly převahu Stanislavu Grossovi, v okamžiku sjezdu už nebyly platné, protože mezi tím se odehrála řada afér právě kolem Stanislava Grosse a jeho postavení bylo značně oslabeno. Navíc levice ve straně, vedená neformálně, ale účinně Milošem Zemanem, také zapracovala na tom, aby delegáti volili právě jejího kandidáta Zdeňka Škromacha. Ovšem Miloš Zeman, a to možná byl jediný překvapivý moment, přijel v pátek na sjezd a udělal něco, co je sice v intencích jeho chování jako člověka, ale neprospělo to politicky Zdeňku Škromachovi. Miloš Zeman totiž vystoupil s jasnou vizí levicové politiky ČSSD, ale po hříchu pro Zdeňka Škromacha se ukázalo, že tato vize od A do Z pochází z dílny Miloše Zemana. A to, že Zdeněk Škromach s ní vystupoval dříve a vydával ji za svou, se ukázalo jako klam, což mnozí delegáti pochopili. Myslím si, že nezvolení Zdeňka Škromacha předsedou bylo vyvoláno také tím, že delegáti nechtěli volit druhotnou postavu, kterou by z pozadí někdo jiný řídil."

Co ze zvolení Stanislava Grosse předsedou a Bohuslava Sobotky prvním místopředsedou plyne pro českou sociální demokracii?

Bohuslav Sobotka,  foto: Zdeněk Vališ
"Rozhodně to, že tito dva mladí muži budou chtít uspět v příštích volbách. Ono to vypadá poněkud banálně, ale z toho plynou jiné konsekvence. Domnívám se, že celá ta skupina kolem Stanislava Grosse bude chtít vynaložit veškeré úsilí, aby uspěla, protože ji, trochu brutálně řečeno, jde politicky o krk. Ta skupina, která utrpěla na sjezdu porážku, je naopak natěšena na to, že nově zvolení lídři ČSSD volby prohrají, a tím pádem oni budou moci s plnou parádou nastoupit a svést stranu po svém. Toto Grossova skupina velmi dobře ví a myslím si, že bude velmi aktivní, ať už volby budou řádné nebo mimořádné. A paradoxně očekávám, že samotného Stanislava Grosse spíše zatlačí do pozadí."

Co z té volby plyne pro sociální demokracii z hlediska jejího dalšího směřování jako strany, jejího programu?

"Domnívám se, že doprava sociální demokracie ani pod Stanislavem Grossem a Bohuslavem Sobotkou nepůjde. Doprava ve smyslu, že by zcela zapomněla na tradiční levicové hodnoty, které tato strana historicky vyznává. Ovšem nebude to strana populistická. Nedá se očekávat, že tito mladí politici budou chtít svou politiku koncipovat po vzoru bývalého předsedy ČSSD Miloše Zemana. Spíše budou hledat své vzory v Tonym Blairovi nebo Gerhardu Schröderovi. Tím je podle mého názoru určeno i chování celé té skupiny, která nyní je u moci. Předpokládám, že rétoricky nebudou příliš uhýbat doprava, budou ale provádět politiku, která bude podle mého názoru rozhodně založena na uvědomění si nutnosti reforem státu, ovšem ne reforem v pravicovém podání, ale v podání sociálně demokratických reformátorů."

Vy dění v sociální demokracii dlouhodobě sledujete. Myslíte si, že tento sjezd prospěl sociální demokracii?

"Rozhodně. Myslím si, že snad jediný pozitivní výsledek, tím míním nejen pro sociální demokracii, ale pro celou českou politickou scénu, protože ostatní výsledky jsou zatím s otazníkem, je, že sociální demokracie konečně má jasně vymezenou tvář, kterou symbolizuje její nové vedení. To je vedení, v němž jsou stoupenci jednoho myšlenkového směru. A myslím si, že to je dobře, protože takto ti lidé dostali šanci uskutečnit své vlastní představy, aniž by se pak vymlouvali na to, že jim někdo ve vedení překážel, házel klacky pod nohy a nenechal je pracovat tak, jak oni by sami chtěli. Jinými slovy dostali šanci ukázat, že něco umí. A ta šance je také spojena s nutností předvést co nejlepší výkon, neboť vědí, že pokud v příštích volbách neuspějí, a sjezd je zavázal poněkud bizarním usnesením, že musí získat minimálně 30 procent hlasů, pak, obrazně řečeno, budou muset dát hlavu na špalek."

Své názory na průběh a výsledky velikonočního sjezdu ČSSD prezentoval komentátor deníku Právo Alexandr Mitrofanov.