Sokolov - město, kde doly nahrazují jezera

0:00
/
0:00

Dnes se vydáme na západ Čech do Sokolova. Každý si asi představí město, které obklopují uhelné doly. Ale to už za pár let nebude pravda. Těžba uhlí je v útlumu a místo dolů vznikají jezera s písečnými plážemi. Město Sokolov dokonce patří k nejzelenějším v celém Česku. Více uslyšíte od Zdeňky Kuchyňové.

Sokolov leží uprostřed známého lázeňského trojúhelníku, teče přes něj řeka Ohře, na severu jsou vrcholky Krušných hor a na jihu Slavkovský les. Přesto má Sokolov a jeho okolí stále pověst především průmyslového a důlního města. Ale to se možná brzy změní a za pár let budou lidé říkat, že jezdí do Sokolova na dovolenou. Na místě dolů totiž začínají vznikat jezera. Například jezero Michal je vyloženo fólií, na jeho dně i pláži zlatý písek a vůbec by jste nepoznali, že tu ještě nedávno stály těžební bagry, říká Miroslav Vidlák - ředitel Destinační oblasti Sokolovsko.

"Jsou zde ještě dva doly, které těží uhlí, ale ten jeden se právě uzavřel a rekultivuje. Jeho prostory budou zásobníkem vody pro nové jezero Medard, které zde vznikne. Začíná se již napouštět a bude mít zhruba 500 hektarů. Je postaveno vlastně na hraně Sokolova. Okolo jezera vznikne celá řada atrakcí včetně například zoologické zahrady, botanické zahrady, včetně přístaviště lodí a dá se říci, že právě využití těchto rekultivovaných prostor bude základnou pro budoucí využítí Sokolovska pro dovolenou, relaxaci, pro pobyt turistů, nikoliv pro těžbu uhlí."

Velkou zajímavostí jezera Medard by měly být i vodní domy, které si budou moci turisté pronajímat. A hned u Sokolova se právě otevírá golfové hřiště. Nyní se však vraťme do minulosti města. O tom, jak přišlo ke svému jménu, se vypráví jedna pověst.

"Ta praví, že na zdejší tvrz zavítal rytíř Sebastian při návratu z křížové cesty do Svaté země a cvičil prý tu lovecké sokoly. Proto jej vyhledávali zdejší páni z loketského panství. Tuto pověst připomíná i starobylý znak města Sokolova, ve kterém právě sokol je. Město Sokolov vlastně znamená na začátku historie města Sokolí luh. To znamená Falkenau. Falke je sokol, takže z toho vzniklo Falkenau. To bylo původní jméno až do roku 1945 a teprve poté se to přeložilo do češtiny a začalo se používat názvu Sokolov."

První zmínka o Sokolovu se objevuje už ve 13. století, podle archeologů tu stával kamenný vodní hrádek. Město později ovládal šlechtický rod Šliků, kteří tu postavili kamenný zámek. A právě zde byl před deseti lety nalezen vzácný stříbrný poklad.

"V roce 1995 byl při výkopových pracech při obvodobých zdech zámku objeven velký poklad stříbrných secesních šperků s diamanty, velké hodnoty. Byl vystaven zatím jenom tři dny před zhruba 5 lety a není se uvažuje, že zámek v Sokolově se připraví pro zprovoznění turistických tras. A v roce 2007 by také měla být připravena výstavní prostora pro tyto secesní šperky, která musí být zabezepčeny. Takže se uvažuje o pancéřových sklech."

Po Bílé hoře se novými pány Sokolova stali Nosticové, kteří zde vystavěli kapucínský klášter a jeho kryptu si zvolili za rodinnou hrobku. Ta byla nedávno nově zrekonstruována a vysvěcena. Nosticové začali i s těžbou uhlí. Ale ještě před tím, což málo kdo ví, se zde ve velkém pěstoval chmel.

"Oblast Sokolovska byla nejúrodnějším místem ČR pro pěstování chmele a teprve po roce 1635 se chmelová doba stala minulostí a v 17. století začala první těžba uhlí. Nejdříve hlubinná. Začaly zde vznikat hutě, první hamry a potom samozřejmě vzalo za své i pěstování chmele. Máme v úmyslu obnovit tuto tradici, alespoň formou nějakých pivních slavností při hornické pouti a oslavou chmelového keře."

Chmelařskou minulost v Sokolově připomínají už jen chmelové úponky na kašně s postavou bájného Sokolníka. První chmelnice musela ustoupit uhlí v roce 1797. O existenci uhlí se však vědělo už dávno. Obyvatelé na něj narazili například při hloubení studní a občas došlo i k jeho samovznícení, což se stalo podnětem pro vznik řady lidových pověstí. Slávu hornického Sokolovska však začal až objev kvalitního uhlí sloje Anežka, na niž narazili při hloubení studny rolníci v sousedním Dolním Rychnově.

Jako v celém pohraničí i na Sokolovsku převládalo německé obyvatelstvo a po Mnichovu se stal Sokolov součástí německé Říše. Ještě před záborem museli své domovy opustit nejen Češi, ale i mnozí němečtí antifašisté. Několik místních Němců bylo tvrdě postiženo za pomoc zajatcům a vězňům. Pomník nad městem pak připomíná smrt více než dvou tisíc sovětských válečných zajatců. Jak uvedl Miroslav Vidlák, byly zde i další tábory, například tábor žen ve Svatavě.

"Mimochodem před dvěma měsíci tady byl zájezd z Belgie, který se přijel podívat se seniory na místa, kde řada z nich byla vězněna. Tato kapitola není zapsána dobře do historie města Sokolova a samozřejmě následná výměna obyvatel tenkrát znamenala přetrhání kořenů starousedlíků s tímto regionem. V rámci těžby uhlí a osidlování pohraničí sem přišla úplně nová vlna lidí, kteří neměli takový vztah k tomuto místu, kteří sem přišli jenom za prací a bohužel takové je to kosmopolitní chování pronásleduje Sokolov i v dnešní době."

10
50.181397300000
12.639736200000
default
50.181397300000
12.639736200000