SOS dětské vesničky slaví 40 let

SOS villages d’enfants

V roce 1949 bylo v Rakousku založeno první Sdružení SOS dětských vesniček. O dvacet let později byla zahájena stavba první SOS dětské vesničky na území tehdejšího Československa v Doubí u Karlových Varů.

Logo SOS vesniček
SOS dětské vesničky působí ve více než 130 zemích světa a provozují na 1 900 zařízení. V šedesátých letech se o nich začalo mluvit i v Československu a myšlenka měla řadu příznivců - k těm nejznámějším patřil profesor Zdeněk Matějček nebo manželka prezidenta Ludvíka Svobody Irena. Na to, jak se vesničky za čtyři desítky let změnily, jsem se zeptala Jana Foldy ze Sdružení SOS dětské vesničky.

"Když v tehdejším Československu SOS dětské vesničky vznikaly, vznikaly jako sdružení, které chtělo poskytovat náhradní rodinnou péči dětem, které by jinak vyrůstaly v ústavní péči. Tento základní princip zůstal zachován, na tom se nic nezměnilo. Změnily se ale prakticky všechny podmínky, za kterých vesničky fungují, od toho, jakým způsobem jsou financovány až po to, jak jsou přijímány ve společnosti. Když v roce 1969 vesničky vznikly, tak tehdy byla organizována velká celonárodní sbírka na stavbu první SOS dětské vesničky v Karlových Varech a lidé si dodnes pamatují, že SOS vesničky tehdy vznikly právě tímto způsobem."

Dnes jsou SOS dětské vesničky jednou z mnoha organizací pomáhajících dětem a mladým lidem, kteří musí žít mimo původní rodinu.

"Realizujeme úplně nový program v podobě komunity mládeže, o kterém se na začátku ani neuvažovalo, takže spektrum aktivit sdružení se podstatně zvětšilo."

Komunita mládeže funguje jako program následné péče pro děti z SOS vesniček, na něj pak navazuje systém polozávislého a samostatného bydlení.

Po vesničce v Doubí v Česku postupně vznikly i dvě další - ve Chvalčově na Kroměřížsku a v Brně Medlánkách. Za čtyřicet let jimi prošlo několik stovek dětí.

"To číslo se dnes pohybuje okolo 270 dětí, které skutečně prošly a odešly a vzhledem k tomu, že v SOS vesničkách žije aktuálně zhruba 110 dětí, tak se blížíme k číslu zhruba 400 dětí za těch 40 let existence."

A jaké má Sdružení SOS dětských vesniček plány do budoucna? Chce se dále soustředit na podporu dětí odcházejících z péče a také na podporu biologické rodiny - cílem tohoto projektu, který by měl být spuštěn v roce 2011, je předcházet odebrání dítěte z původní rodiny, působit tak, aby k němu nemuselo dojít.