SOS dětské vesničky hledají pěstounské páry

Sdružení SOS dětských vesniček hledá manželské páry, které by se staly profesionálními pěstouny. Doposud vesničky zaměstnávaly pouze ženy pěstounky. Důvody, proč se tato praxe mění?

Ve třech SOS dětských vesničkách, které v Česku jsou, žije přes 90 dětí, prozatím jen s pěstounkami, to by se ale mělo změnit. Důvody, proč se sdružení rozhodlo zaměstnávat i manželské páry, přibližuje jeho PR manager Jan Folda.

"Sdružení SOS dětských vesniček se ke strategii přijímání manželských párů přihlásilo už v roce 2006. Jedná se o rozhodnutí, které bylo učiněno na globální úrovni SOS dětských vesniček s tím, že přítomnost manželských párů ve vesničce bude určitě pro část veřejnosti přirozenější. Nezastíráme, že svou roli sehrál i tlak veřejnosti."

SOS dětské vesničky chtějí poskytovat pro děti v náhradní péči služby na té nejvyšší úrovni a do toho přítomnost pěstounských párů patří. Jan Folda hovořil o tlaku veřejnosti, co bylo vesničkám vyčítáno?

"Tradiční výtka, která směřuje vůči SOS dětským vesničkám je ta, že přítomnost pouze matek ve vesničkách znamená, že děti nezískávají představu mužského elementu v rodině a může je to ovlivnit pro jejich budoucí život. Tady ale musíme zdůraznit, že všechny průzkumy, které kdy byly na toto téma učiněny, tuto výtku nepotvrdily. Naopak, děti, které odcházejí z dětských vesniček, nejen nepociťují absenci mužského elementu ve vesničkách jako problém nebo obtíž, ale ve svém budoucím životě se uplatňují mnohem lépe než děti, které třeba ve svém životě mužský element poznaly, ale bohužel z té negativní stránky."

O práci SOS matky - pěstounky se hlásilo ročně okolo 80 uchazeček, jaký bude zájem manželských párů ještě není přesně jasné. Už teď se jeden potencionální pěstounský pár do přijímacího řízení přihlásil, pokud jím projde, mohl by se do několika měsíců do jedné z vesniček nastoupit.