Spor advokáta Altnera s ČSSD pokračuje

Jiří Paroubek

Spor o miliardy za vysouzený Lidový dům stále trvá. ČSSD a její bývalý advokát Zdeněk Altner se zatím nedohodli na penězích, které právník za úspěšný soudní proces dostane. ČSSD tak stále hrozí konkurz, a v krajním případě i ztráta majetku.

Zdeněk Altner před sedmi lety zastupoval ČSSD ve sporu o Lidový dům v Praze a při vyhrál. Od té doby po sociální demokracii vymáhá honorář. Dlužná částka podle něj ke konci loňského roku přesáhla spolu s úroky a sankcemi 19 miliard korun:

"Základní odměna, základní částka činí 'jenom' 90 milionů korun. Všechno to ostatní tvoří příslušenství, které narostlo proto, že sedm let Česká strana sociálně demokratická ignorovala svoje závazky ze smlouvy."

Zdeněk Altner také odmítá nařčení, že jím požadovaný honorář je nepřiměřený. Podle něj to konstatoval i kárný senát České advokátní komory:

"Při projednávání mé záležitosti jednoznačně rozhodl, že moje nároky jsou po právu a nejsou rozhodně nepřiměřené. Mohu ještě navíc říct, že já mám ve smlouvě 10 procent, a Česká advokátní komora přijala usnesení, že přiměřené jsou do výše pětadvaceti procent."

Šéf sociální demokracie Jiří Paroubek advokátovy požadavky označil za absurdní a vykonstruované. ČSSD podle něj v pondělí nabídla Zdeňku Altnerovi jednání o mimosoudní dohodě ve sporu o honorář:

"Dneska pan Altner prostřednictvím svých advokátů dostává návrh dohody o narovnání. Ví také, jakou částku jsme mu navrhli, která je přiměřená tomu, jaké služby on odvedl, a vyšší částku prostě nedostane."

Zdeněk Altner v České televizi potvrdil pokus ČSSD o mimosoudní dohodu:

"Byla určitá iniciativa z jedné pražské advokátní kanceláře, které mě oslovila, že mají mandát a plnou moc k jednání o mimosoudním narovnání. Já jsem této advokátní kanceláři doručil v pondělí výzvu, aby mi ČSSD, protože poměry v České republice se mi nezdají právně jisté, v označené švýcarské kanceláři složila alespoň nejmenší soudně vymáhaný dluh, který činí 18 milionů korun, a které mi měla ČSSD zaplatit v roce 2000, ale za těch sedm let neplacení to narostlo do obrovských 176 milionů korun."

ČSSD tuto část nesložila, a tak spor běží dál.

"Já jsem od počínaje panem Zemanem, přes všechny předsedy, kteří se za těch sedm let vystřídali ve funkci předsedy vlády a předsedy strany, oslovoval a žádal o jednání. Nemohu za to, že dokud byla ČSSD u moci, tak mě ignorovala. Teprve když se rozhodlo o tom, že se nebude podílet na výkonu státní moci, tak v této situaci, kdy jsem podal návrh na prohlášení konkurzu, je to první iniciativa, kdy se mnou ČSSD chce jednat. Ale já chci, aby než přijdeme k jednání, zaplatila alespoň tu nejnižší dlužnou vymáhanou částku. A pokud tak neučiní, nemám důvod jednat s dlužníkem, který nemá finanční prostředky ani na nejmenší soudně vymáhaný dluh."

Advokát Zdeněk Altner žaluje také český stát. Je totiž přesvědčený, že ho v této kauze poškodily české soudy. "ČSSD splnila své smluvní závazky vůči advokátu Altnerovi vyplývající ze smlouvy vztahující se k otázce vlastnictví sídla strany - Lidového domu v Praze. Není však ochotna akceptovat další přemrštěné a ničím nepodložené požadavky. Věříme v objektivitu českých soudů. Doufáme, že advokátovy žaloby v brzké době posoudí a spravedlivě o nich rozhodnou," uvedl šéf ČSSD Jiří Paroubek.