Spor o pozemky na česko-slovenské hranici by mohl skončit u mezinárodního soudu

Zatím není jasné jak bude vyřešen spor mezi českými majiteli chat a slovenskými vlastníky pozemků na slovensko-českém pomezí v rekreační oblasti Kasárna. Tato oblast totiž po rozdělení Československa zůstala slovenská a nemovitosti, které vznikly za federace, patří českým vlastníkům. Více informací má Kateřina Brezovská.

Spor o pozemky vznikl, když slovenská obec Makov odprodala pozemky pod zařízeními českých sportovních klubů dvěma Slovákům. Prodej se přitom uskutečnil, aniž by slovenský úřad české majitele informoval. Čeští chataři spoléhali, že řešení přinese schůzka premiérů. Ti ale navrhli řešit situaci na místní úrovni. Vyzvali proto účastníky sporu k setkání. Jednání se uskutečnilo ve středu večer. Řešení ale nepřineslo. Představitelé zlínských sportovních klubů totiž trvají na původním způsobu užívání pozemků a jsou ochotni platit Makovu nájem, případně pozemky odkoupit, slovenská strana je ale odprodat nemíní. Na dohodu o společném užívání nemovitosti se slovenským vlastníkem parcel nechtějí podle Leopolda Bednaříka z Lyžařského klubu Javorník přistoupit. Předběžně nabízené podmínky jsou pro ně totiž neúnosné.

"Náš klub je společenstvím asi 200 lidí a neumím si představit, že by měl v tuto chvíli tu chatu - pozemky už nejsou naše - využívat nějak jinak a dělit se o to s někým dalším."

Jediným výsledkem středečního jednání bylo tedy společné prohlášení, že osloví premiéry obou zemí, aby zřídili speciální komisi pro prozkoumání právních vztahů k nemovitostem právnických osob tak, aby v budoucnu nedocházelo ke zbytečnému zpochybňování vlastnických vztahů. Účastníci setkání se také dohodli na dalším společném jednání, které se uskuteční do čtrnácti dnů. Časový odklad pak ocenil starosta Makova Marian Masnica.

"Tie dva týždne za ktoré sa stretneme je vždy čas meší, ako keby sme sa vzájomně súdili."

Premiér Miloš Zeman ve čtvrtek podpořil vznik komise. Je toho názoru, že komise by měla celou záležitost řešit v duchu slovenského práva, protože sporné pozemky se nacházejí na slovenském území. Ministr zahraničí Jan Kavan uvedl, že pokud by to nevyřešily slovenské soudy, může spor skončit u mezinárodního soudu. Mluvčí ministerstva Aleš Pospíšil uvedl, že ministerstvo stále doufá v mimosoudní vyrovnání. Dodal, že resort zahraničí zpracovává vlastní právní analýzu.

"Naše ministerstvo požádalo zkušeného právníka, aby vypracoval detailní analýzu. Ještě před tím než analýzu vyhotoví, tak se sejde s oběma tábory. Výsledkem té analýzy by potom měla být i snaha vytypovat možnosti jak státní správa může do tohoto případu zasáhnout tak, aby pomohla jeho zdárnému řešení."

Na Kasárnách má chaty asi 50 českých chatařů a většina z nich si vyřídila slovenské občanství, aby je mohla například převádět na příbuzné.