Státní zaměstnanci požadují 8 procentní zvýšení platů

Státní zaměstnanci jsou nespokojeni se svými platy. Zdravotnické a školské odbory jsou dokonce ve stávkové pohotovosti. Odbory proto zorganizovaly petici za růst mezd a uzákonění kolektivního vyjednávání ve státním sektoru. Více informací má Zdeňka Kuchyňová.

Petici za růst mezd podepsalo více než 150 tisíc lidí a zástupci odborů ji v pondělí ráno předali do Poslanecké sněmovny. Ve státní sféře pracuje 11 odborových svazů, které zastupují asi 700 tisíc zaměstnanců. Jak uvedla předsedkyně odborového svazu Alena Vondrová, průměrná mzda ve státním sektoru je velmi nízká.

"Průměrná mzda za první pololetí letošního roku podle údajů Českého statistického úřadu byla 12.477 korun, což je velmi nízké a znamená to, že rozdíl mezi průměrnou mzdou v podnikatelském sektoru byl asi 2.020 korun."

Odbory protestují také proti rozhodnutí vlády snížit ve státním rozpočtu o 1,5 miliardy korun částku určenou na platy a chtějí trvat na původním navýšení. Podle Aleny Vondrové chtějí docílit 8-procentního nárůstu mezd. Nejnižší mzdové tarify, které představují 70 procent mzdy, jsou hluboko pod minimální mzdou a ani po navrhovaném navýšení by ji nepředstihly.

Petiční akci a požadavky odborů podpořili také pracovníci Národního muzea v Praze, kteří se v pravé poledne shromáždili na rampě budovy na Václavském náměstí.

Pracovníci muzea měli na transparentech figurky ošuntělých vědců v záplatovaných kabátech a prošlapaných botách a své pracoviště překřtili na Národní nuzeum. Jak uvedl doktor Luboš Antoník z muzejní knihovny, situace v instituci, která spravuje 13,6 miliónu sbírkových předmětů, je kritická.

"Průměrný plat je něco přes 9 tisíc. To jsou i služby a dozory, které často zajišťujeme důchodci, plat odborného pracovníka s vysokoškolským vzděláním, kterému je okolo padesáti let, dělá 11 tisíc hrubého".

Jaká je současná personální situace?

"Mladí lidé pobydou dva tři měsíce, půl roku, pak odcházejí ještě dřív, než se zacvičí, ačkoliv by je ta práce zajímala, neboť máme ojedinělé sbírky. Tak prostě za ty peníze nejsou ochotní dělat."

Projevuje se personální situace na chodu muzea, na údržbě sbírek?

"Projevuje se například v tom, že jsme půl roku neměli obsazenu vůbec sbírku rukopisů a starých tisků, která patří k nejunikátnějším ve střední Evropě. Prostě nám ty kolegyně odešly."

O svých mzdových požadavcích budou odbory s poslanci a ministry dále jednat.