Summit evropských ministrů školství a rektorů vysokých škol v Praze

Eduard Zeman

Evropa chce vytvořit společný vysokoškolský prostor, v němž budou moci studenti, učitelé i vědečtí pracovníci strávit alespoň jeden semestr na kterékoli evropské univerzitě. O podmínkách, které je k tomu potřeba poskytnout ze strany jednotlivých států, jednal o minulém víkendu v Praze summit evropských ministrů školství a rektorů vysokých škol. Další informace přináší Milena Štráfeldová.

Cíle summitu charakterizuje rektor Univerzity Karlovy prof. Ivan Wilhelm:

"Jestliže Evropa se domlouvá na tom, že bude zajištěn v rámci evropského regionu volný pohyb osob, tak to nelze udělat bez vzájemného uznávání kvalifikací, a to zejména těch vysokoškolských. Takže jsme se domlouvali na tom, že se bude podporovat komunikace mezi vysokými školami, aby mohlo docházet ke standardizaci nejenom kvalifikací, ale i vzdělávacích standardů."

Pražský summit navázal na schůzku třicítky evropských ministrů v Bologni, která v roce 1999 nastartovala proces vytváření společného vzdělávacího prostoru. V Praze se ministři a rektoři univerzit již dohodli na konkrétních krocích, které mají mobilitu studentů a vysokoškolských učitelů na evropských univerzitách umožnit. Ministr školství Eduard Zeman k tomu uvádí:

"Dohodli jsme se na tom, že se bude pracovat na společném evropském titulu, jakémsi European Master, který by umožňoval nejdokonalejší formou volný pohyb pracovní síly. Zároveň se ale také dohodlo, že nejde jenom o mobilitu pracovní síly, ale že oblast vzdělání je hodnocena všemi zúčastněnými státy jako oblast důležitá sociálně, že studenti nemají být vnímáni pouze jako klienti, že nejde tedy jenom o komerční vztah, ale že vzdělání je veřejný statek."

Zahraniční výměny studentů patří sice již dnes k běžné praxi českých vysokých škol. Jen v uplynulém semestru studovalo na univerzitách v zahraničí na osm set studentů Univerzity Karlovy. Jejich stáž jim však dosud nemohla být automaticky započítána do celkového vysokoškolského studia. O tom, jaký praktický význam bude společný vysoškolský prostor pro ně mít v budoucnu, ministr Zeman doplnil:

"Rozšiřuje to značným způsobem možnosti zahraničních výměn a studia v zahraničí. Cíl, tak jak bylo stanoveno již v Bologni, je, abychom mohli do roku 2010 dosáhnout toho, aby každý student mohl strávit alespoň jeden semestr na některé zahraniční škole a aby toto vzdělávání bylo uznáváno jako součást jeho mateřskou univerzitou."

K vytvoření společného vzdělávacího prostoru by podle ministrů školství mělo dojít do konce tohoto desetiletí, kdy mají být dořešeny všechny sociální dopady volného pohybu studentů a vysokoškolských učitelů v rámci Evropy.