Tajemné lebky ve Křtinách mají namalované vavřínové věnce a na čele písmeno T

Poutní chrám ve Křtinách skrývá tajemnou raritu. Dvanáct pokreslených lebek, na které někdo před stovkami let namaloval vavřínové věnce na na čelo napsal velké T. Lebky jsou dnes umístěny v nově vytvořené kostnici pod známým poutním chrámem. Co ono tajemné T znamená, proč jsou na lebkách vavřínové věnce a komu lebky patří, to jsou otázky, na které se pokusí odpovědět Zdeňka Kuchyňová.

Podzemí kostela ve Křtinách vždycky lákalo mnohé badatele. 9. února roku 1991 se jim podařilo objevit kryptu, která sloužila jako kostnice a v ní byly shromážděny kosterní pozůstatky ze zhruba tisícovky lidí. Jednak mohly pocházet ze hřbitova, který byl zrušen, aby udělal místo pro stavbu kostela, možná tam byly uloženy kosti těch, kteří byli pohřbeni v hrobkách starých kostelů. A právě při tomto objevu se našly také unikátní pomalované lebky, které pocházejí snad ze 17. století. V Česku jde o první a dosud jediný nález svého druhu. Jak uvedl křtinský děkan Tomáš Prnka, na 12 lebkách je černě namalován vavřínový věnec a na čele písmeno T.

"Ta černá barva byla s největší pravděpodobností podle rozboru vytvořena směsí živočišného tuku a dřevěného uhlí. Podle vavřínového věnce můžeme soudit, že tyto lebky patřily nějakým význačným lidem. Písmeno T může být tzv. Antonínský kříž, kde není vertikální břevno protaženo, ale spíše se domníváme, že by to mohlo být starokananejské písmo. Poslední písmeno té starokananejské abecedy - tak jako je v řečtině omega, tak ve starokananejské abecedě bylo písmeno tau. A když pročítáme starozákonní knihu Ezechiel, tak v 9. kapitole má vidění, že ti, kteří jsou označeni tímto písmenem, budou zachráněni."

Třeba ten, kdo lebky maloval, mohl být inspirován právě tímto starozákonním textem. Jiní experti zase míní, že může jít o symbol některého řeholního řádu. Nikdo však zatím přesně nezjistil jejich původ. Vysvětlení, komu těchto 12 pomalovaných lebek patří, jsou tedy různá. Někteří se domnívají, že jsou to možná mučedníci z doby husitské, jiní zase předpokládají, že to mohli být význační jedinci uložení ve starých hrobkách.

"Jedna z verzí trošku legendárních je, že by se mohlo jednat o 12 českých pánů z dvaceti sedmi, kteří byli popraveni na Staroměstském náměstí. Jak je známo, tak 12 hlav bylo umístěno v koši na Mostecké věži, takže by se nějakým způsobem mohli dostat do Křtin."

Tyto zajímavé kosterní pozůstatky zkoumali v anatomickém ústavu v Brně, kde také polovina z nich zůstala. Šest lebek pak najde místo svého posledního odpočinku ve Křtinách, v místní kostnici. Jak dodal farář Tomáš Prnka, aby byly kosti uloženy důstojně, byla pro ně upravena krypta pod oltářem.