Taraba: Bytů prostě není dostatek

Poslanecká sněmovna zamítla minulý týden vládní návrh zákona o nájemném. Současný stav, kdy tržní nájemné ve velkých městech až několikanásobně převyšuje regulovaný nájem, podle některých ekonomů a politiků blokuje volný trh s byty. Na to ale existují i jiné názory. U místopředsedy Sdružení na ochranu nájemníků Milana Taraby je zjišťoval Zdeněk Vališ.

V Česku už prakticky jedna generace mladých lidí vyrostla v tržním prostředí. Přitom téměř 15 let po pádu komunismu tady není volný trh s byt. Je to normální?

"Normální to není, ale musíme si položit otázku, proč není trh s byty. Nefunguje prostě systém nástrojů k tomu, aby ten trh vznikl. To samozřejmě není o jednom nástroji, který znamená direktivní srovnání nájemného. Tak tomu není nikde v Evropě. Je to otázka nabídky, poptávky, je to otázka výstavby bytů, které staví například neziskové bytové společnosti. A je paradoxní, že za minulého režimu se stavělo meziročně kolem 25 tisíc bytů neziskovými společnostmi, podobně jako v Rakousku, Německu a jinde. A za těch 15 let funkce trhu nic takového není. K tomu lze ještě dodat, že už prakticky 15 let máme stav, kdy může soukromý vlastník postavit jakékoliv nájemní domy a stanovit si jakékoli nájemné. Proč to tedy nedělá a proč ty byty nejsou? Protože, bohužel, požadavky, které má potom nájemce z hlediska svých příjmových možností a nákladů na bydlení, jsou v nesouladu."

Jak se stavíte k názoru, že kdyby byla zrušena regulace nájemného, bylo by najednou bytů dostatek?

Milan Taraba
"To zdaleka není pravda. Je pouze pravda, že musíme řešit otázku, kam by šli lidé, kteří by skončili v tomto systému. Problém je v tom, že byty pro ty lidi prostě nemáme. Nemáme byty třeba pro starší a osamělé lidi, kteří by rádi šli do menšího bytu za nižší cenu. Obce nemají v podstatě vůbec žádné možnosti."

Jenže poslední sčítání lidu ukázalo, že bytů je poměrně dost.

"To je samozřejmě obrovský paradox, protože sčítání lidu ukázalo, že tady je 600 tisíc neobydlených bytů. Ale to je naprostý nesmysl, to není pravda. Ty byty se vykázaly jako neobydlené pouze kvůli metodice sčítání. Většina těch bytů je samozřejmě obydlena, ale není tam uzavřena nájemní smlouva. V těch bytech bydlí například skupina studentů, jiní čeští občané nebo cizí státní příslušníci. Bydlí tam ale načerno. A vykazuje se to majiteli jako trvale neobydlený byt."

Co tedy dál? Jak si Sdružení na ochranu nájemníků představuje další vývoj?

"Budeme bezesporu podporovat přijetí standardního zákona o nájemném z bytů a cenách spojených s bydlením na principu místního obvyklého nájemného, místní obvyklé ceny, která vyhovuje té které lokalitě. A ty ceny by měly být zpracovány například na základě objektivní ceny daného objektu, aby se předcházelo současné lichvě."

Domníváte se, že je naděje, že by vláda stačila vypracovat příslušný zákon ještě v tomto volebním období?

"Myslím, že by to možné bylo, ale jsem spíše pesimista v tom, že by Poslanecká sněmovna takový návrh přijala."