Třeboň

Pravidelnou rubriku připravil tentokrát Vilém Faltýnek. Pozve Vás do města rybníků i světoznámých lázní - jihočeské Třeboně.

O třeboňském zámku, o rybnících nebo o pokladech místního archivu jsme vás už v našem vysílání informovali. Třeboň ale je taky známé lázeňské město. Počátky lázeňství v Třeboni se vážou k roku 1883, druhý lázeňský komplex "Sanatorium Aurora" vyrostl na břehu rybníka Svět v roce 1975. Léčí se zde lidé s chorobami pohybového ústrojí, s poúrazovými komplikacemi apod. Základem léčby v třeboňských lázních jsou koupele v rašelině, přírodním materiálu, jehož zdroje jsou na Třeboňsku velmi bohaté. Během prohlídky jsme mohli nahlédnout do jedné z koupelen. Z asfaltově černé tekutiny vykukovala hlava rozesmáté pacientky. vysvětlil Jakub Dvořák z marketingu Sanatoria Aurora. Náplň lázeňských pobytů se pohybuje na široké škále od striktně léčebných až po relaxační a rekondiční pobyty.

Historicky největšího rozmachu a významu se Třeboň dočkala za vlastnictví pánů z Rožmberka, kteří město získali r.1366 - zakrátko byl ve městě založen klášter, město získalo královská práva, bylo postaveno opevnění. Roku 1379 získalo město taky várečná práva, a pivo se tu vaří až do dneška. Ovšem jak říká zdejší "vařič" František Afertaler, automatizace se nevyhnula ani tomuto odvěkému řemeslu. Pokud si návštěvník Třeboně objedná exkurzi, může se sám podívat, jak celý proces ve varně probíhá. Je paradoxem, že době místa, která jsme navštívili, mají svůj vztah ke zdejším ložiskům rašeliny: ovšem z čeho lázně žijí, to pivovaru komplikuje život. Díky rašelině tu voda obsahuje minerály a stopové prvky, které pivu nesvědčí,takže si pivovar musí vodu na přijatelnou míru poměrně složitě upravovat.

Nejen pivovar, ale i samo město se v posledních letech proměnilo. Chátrající památky prošly rekonstrukcí a město ožilo. Starosta Jiří Houdek tvrdí, že klíč je v tom, zachovat v historických domech bydlení. Až do současnosti se podařilo uchovat historické centrum města v neporušené podobě a spolu se zámkem, přilehlými parky a rybníkem Svět tak vzniká turisticky velice atraktivní zóna.

10
49.009091100000
14.762003600000
default
49.009091100000
14.762003600000