Tuzemské firmy dbají filantropií o dobré jméno

České firmy patří k nejštědřejším dobročinným sponzorům v Evropě. Potvrdilo se to i čtvrtečním vyhlášení vítězů firemní soutěže ´TOP firemní filantrop 2007´ v Pantheonu Národního muzea. Pokračuje Zdeněk Vališ.

Tuzemské firmy, přihlášené do soutěže, poskytly loni na charitu tři čtvrtě miliardy korun na charitu. To je mnohonásobně víc než třeba slovenské a maďarské firmy dohromady. Stejně jako vloni zvítězila i letos elektrárenská firma ČEZ, která věnovala téměř 250 milionů korun. Na dalších místech se umístily Česká spořitelna a Česká pojišťovna. Soutěží se ale také v další kategorii, tedy v procentu na zisku, které firmy na charitu věnují. A v tomto případě vypadá pořadí úplně jinak. Letošním vítězem je kosmetická firma Johnson & Johnson, která na dobročinné účely věnuje asi čtvrtinu zisku.

"Firemní dárcovství v České republice je stále doménou převážně velkých firem. Stejná situace je i v zahraničí. Nicméně právě ten ukazatel procenta ze zisku umožňuje, že soutěže se mohou zúčastnit jak firmy velké, tak střední a malé."

Upřesňuje Pavlína Kalousová, výkonná ředitelka Fóra dárců. U velkých firem se průměrné procento ze zisku na dobročinnost pohybuje kolem dvou procent. Podle náměstkyně ministra financí Dany Trezziové počítá s filantropií i legislativa, samozřejmě daňová.

"Je možné snížit základ daně z příjmu o poskytnutý dar na specificky vyjmenované účely v zákoně o dani z příjmů. Fyzické osoby mohou odečíst dar ve výši až deset procent daňového základu a právnické osoby až ve výši pět procent své daňového základu."

Střední a malé firmy ovšem mohou mít problém právě s ohlídáním přípustného procenta. Na rozdíl od velkých firem totiž hůře odhadují, jaký zisk budou mít v daném roce. Třeba ve Spojených státech si mohou menší firmy rozložit odpis daru třeba na tři po sobě jdoucí daňová období. To je vůči dárcům jistě vstřícnější. Dana Trezziová z ministerstva financí to považuje za zajímavou myšlenku. Zatím se ale u nás nic měnit nebude. Ministerstvo dnes pracuje spíše na zjednodušování daňových zákonů a ne na implementování dalších možností odpočtů. Každopádně, podle neziskových organizací, které se o peníze od firem ucházejí nejčastěji, se úroveň filantropie v Česku dál zvyšuje. Nejčastěji podporují firmy organizace ze sociální oblasti. A proč to dělají? Pavlína Kalousová, ředitelka Fóra dárců, dává logickou odpověď.

"Firmy jsou instituce, které jsou primárně zřízeny za účelem zisku. I firemní dárcovství je způsob, jakým firmy budují svou reputaci, své dobré jméno. Chtějí být dobrým sousedem v komunitě, kde působí. Firemní dárcovství je taková investice do společnosti, a to je myslím dobře. Firmy samozřejmě neočekávají přímý komerční benefit."

Filantropii proto nelze zaměňovat například s firemní reklamou na sportovním stadionu. Tam jde o ryze komerční záležitost. Odborníci ale připouštějí, že i vhodně vybraný charitativní projekt může být zároveň účinnou reklamou. Češi vnímají podporu veřejně prospěšných projektů ze strany firem pozitivně.

"Agentura Faktum Invenio pro nás právě dokončila výzkum. Česká veřejnost se k firemnímu dárcovství staví jasně. Osm z deseti lidí chce, aby firmy přispívaly na dobrou věc. A tito lidé dokonce sledují, zda se daná firma chová odpovědně."

Mnozí Češi mají na druhou stranu pochybnosti o tom, že peníze na dobročinné účely nacházejí vždy správné adresáty. To prý ale není firemních peněz určených na dobročinné účely. Firmy už většinou mají vypracované dárcovské strategie, s příjemcem darů, neziskovou organizací, se podepisuje smlouva a firma pak sleduje, jak jsou finanční prostředky využity, jaký mají dopad. Firmy se podle Pavlíny Kalousové z Fóra dárců za poslední roky v tomto ohledu velmi zprofesionalizovaly.