Učitelé se budou urychleně "cvičit" na angličtinu

Stovky učitelů základních škol se začnou letos od září učit angličtinu. Budou na tom tedy podobně jako žáci. Ti se totiž od letošního září začnou učit povinně cizí jazyk už ve třetí třídě. To je hlavní změna obsažená v Národním planu výuky cizích jazyků, který koncem minulého roku schválila vláda. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.

Děti se dosud, až na specializované školy, začínaly seznamovat s cizím jazykem až od páté třídy. Od září už bude jeden cizí jazyk povinný od třetí třídy a další nejpozději v osmé třídě. Podle stínového ministra školství ODS Waltera Bartoše se tento projekt spouští příliš brzo. Ministerstvo školství naopak uvádí, že nelze pouze čekat na to, až bude mít resort dostatek kvalifikovaných učitelů. Je zřejmé, že v drtivé většině případů se v souladu s celoevropským trendem stane prvním cizím jazykem na školách angličtina. To potvrzuje i ředitelka Základní školy Na Smetance v Praze 2 Hana Vítová.

"V současné době už většina rodičů žádá jako první jazyk angličtinu. Občas se objeví zájem o německý jazyk, ale to je menšinové. O jiné jazyky - jako první výukový jazyk - není prakticky na základních školách zájem."

Základní škola Na Smetance podle ředitelky ani nemá problémy s kvalifikovanými učiteli angličtiny.

Stínový ministr školství ODS Walter Bartoš,  foto: www.walterbartos.cz
"Myslím si, že máme velmi dobré učitele angličtiny, i když třeba nemají takzvaně kvalifikaci, že nemají příslušné vysokoškolské vzdělání pro základní školu. Jsou to ale lidé, kteří vystudovali různé jazykové školy, mají různé certifikáty, nebo studovali i v zahraničí a hovoří plynně anglicky."

Pedanti ze školské inspekce by ovšem určitě vznesli námitku, že učitel sice může mluvit dobře anglicky, ale to neznamená, že má na angličtinu aprobaci. V tomto ohledu ostatně není situace příliš růžová ani v celostátním měřítku. Aprobaci na výuku angličtiny má prý jen asi třetina učitelů. Ministerstvo školství už ale zajistilo prostředky pro tzv. projekt MEJA, v jehož rámci má být během jednoho roku vyškoleno v angličtině 2300 učitelů základních škol. Jak upozorňuje Alena Bjačková z Národního institutu pro další vzdělávání, do kursů v rozsahu 150 hodin nebudou samozřejmě zařazeni začátečníci.

"Učitelé musí do kursu vstupovat už se základní znalostí. Na konci je samozřejmě čekají výstupní testy. Obdrží certifikát, který má doložku, potvrzující dílčí kvalifikaci pro výuku cizího jazyka. Nenahrazuje to vysokoškolské studium, ale znamená to, že učitelé budou moci pracovat ve škole jako učitelé s dílčí kvalifikací."

Finančních prostředků je přesto stále málo, a tak kursy projektu MEJA vlastně dokáží "vyškolit" v angličtině jen jednoho učitele na jednu školu.

"Existuje asi 4500 základních škol a když počítáme, že z každé školy by bylo potřeby vyškolit jednoho učitele, pořád to není dost. Budou samozřejmě následovat další ročníky. Zatím je pevně naplánovaný jeden, který proběhne v letech 2006-2007, a potom v následujícím školním roce další."

Absolvování kursů v projektu MEJA přirozeně nemůže nahradit vysokoškolské studium angličtiny na pedagogických fakultách. S nimi už také ministerstvo školství projednává změny učebních plánů. Každopádně je ale lepší zajišťovat zatím angličtináře přes kursy, než se smířit se stavem, kdy prý leckde je učitel angličtiny znalostmi třeba jen o dvě tři lekce dál, než jeho žáci.