Úložiště elektronických předpisů neshromažďuje elektronické předpisy

Фото: ЧТК

O elektronizaci českého zdravotnictví se mluví už několik let. Podle odborníků je to proces nezbytný a měl by vést ke zkvalitnění zdravotnických služeb. Nejprve se objevil projekt elektronických zdravotních knížek, reálnou podobu ale dostaly až elektronické recepty. Státní ústav pro kontrolu léčiv umožnil začátkem tohoto týdne pacientům přístup k jejich lékovému záznamu. Novinku ale provázejí vážné pochybnosti o bezpečnosti celého systému.

Elektronické předepisování zatím využívá jeden a půl z dvou a půl tisíc českých lékáren. Zašifrované údaje o užívaných lécích putují do centrálního úložiště dat a lékař nebo pacient si pak přes internet může ověřit, kdy a kde si jaké léky vyzvedl, kolik z ceny uhradila pojišťovna, může nahlédnout do poznámek lékaře a lékárníka k užívání léku. Data mají sloužit mj. k prevenci zneužívání farmak k výrobě drog. Elektronické lékové záznamy užívá například Švédsko, Dánsko, Kanada a několik lokalit v USA.

Od ledna sbírá údaje o předepisovaných lécích Státní ústav pro kontrolu léčiv. Jednotlivci i lékárny se ale obrátili na Úřad pro ochranu osobních údajů s pochybnostmi. Podle právního rozboru České lékárnické komory úřad při sběru osobních údajů o pacientech překračuje zákonnou pravomoc.

Havlíček: "Státní ústav pro kontkrolu léčiv požaduje po lékárnách, aby předávaly odobní údaje pacientů bez možnosti pacientů samotných do toho procesu nějakým způsobem zasáhnout, vyjádřit svůj souhlas nebo nesouhlas,"

říká prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček.

A k jakému závěru dospěl Úřad na ochranu osobních údajů? Jeho předseda Igor Němec shrnuje:

Němec: "Jde o to, že ze zákona bylo zřízeno centrální úložiště elektronických předpisů. Naše kontrola ale zjistila, že v tomto úložišti z různých důvodů není ani jeden elektronický předpis, ale naopak se zde shromažďují různé osobní údaje, dokonce i citlivé osobní údaje, na které musí být zákonná opora, a ta není."

Jak se mohl Státní ústav pro kontrolu léčiv natolik odchýlit od svého zadání? Jeho mluvčí Veronika Petláková vysvětluje:

Petláková: "Systém elektronických receptů zatím nebyl spuštěn, to ale také s ohledem na nutnost připojení lékáren, které by elektronický recept vydávaly. V tuto chvíli jsou do centrálního úložiště odesílány informace o léčivých přípravcích vydaných na recept v listinné podobě a dále informace o výdeji léčivých přípravků vydávaných bez lékařského předpisu s omezením."

Фото: ЧТК
Česká lékárnická komora ve středu vyzvala lékárníky, ať neposílají citlivá data o pacientech do centrálního úložiště receptů. Podle Igora Němce je ale přísun dat dočasně zablokovaný.

Němec: "Podle zákona na ochranu osobních údají mají možnost vyjádřit námitky a rozporovat některé věci, a odvolat se k druhé instanci, předsedovi, což jsem já. Nicméně již teď byla zvolena některá opatření, jako například zablokování celého sběru dat."

Státní ústav pro kontrolu léčiv podle své mluvčí Veroniky Petlákové měsíční lhůtu využije, zda požádá o přezkoumání, zatím neví.

Petláková: "Máme možnost nejprve materiál prostudovat a rozhodnout o podání námitek, takže rozhodnuto ještě není."

Nezávislá zdravotnická specialistka Hana Brixi připouští, že "elektronizace představuje určitá rizika, tak jako třeba internetové bankovnictví." Zahraniční zkušenosti podle ní ukazují, že technicky je možné ochranu soukromých údajů zajistit. "Je však nutné určit efektivní dohled a delegovat zodpovědnost za ochranu dat. A také ji efektivně vymáhat."