UNESCO Praze doporučuje snížit plánované mrakodrapy na Pankráci

UNESCO Praze doporučuje, aby plánované mrakodrapy na Pankráci byly nižší, než zamýšlí jejich investor. Se stavbou však už dříve souhlasil magistrát i památkáři ministerstva kultury. Proti jsou četná občanská sdružení. I samotné UNESCO již dříve Česko upozorňovalo, že povolením staveb hazarduje s jedním ze svých zápisů na seznamu významných světových památek.

Pankrác
Pankrácká pláň připomíná vylámané zuby. K nebi se tu už mnoho let tyčí tři výškové budovy, nejvyšší z nich má 109 metrů. Proto padl návrh pláň dostavět a vytvořit ucelený soubor sedmi mrakodrapů. Spor trvá už od roku 1999. Argument pro dostavbu upozorňuje právě na už stojící domy, jejichž výšku by nové nepřesáhly. Odpůrci ale říkají, že jde o precedens a stanovení pravidel pro výstavbu výškových budov poblíž historického centra.

UNESCO doporučuje, aby stavby nebyly vyšší než 60 až 70 metrů. Podle Martina Skalského ze sdružení ARNIKA by to byl rozumný kompromis v projektu dostavby Pankráce.

"Nové rozhodnutí UNESCO je naprosto přelomové, protože velmi konkrétně říká, jak by se situace v Praze měla řešit a jednoznačně deklaruje, že další mrakodrapy na pankrácké pláni jsou velký problém a že by skutečně narušily historické hodnoty Prahy."

Z nově navrhovaných staveb doporučení UNESCO nesplňují dvě budovy - jedna má 104 a druhá 75 metrů. Zdá se však, že mrakodrapy na Pankráci budou. Z hlediska památkové péče už padl konečný verdikt před rokem, když ministerstvo kultury potvrdilo rozhodnutí magistrátu, které budovy povoluje. Pro stavbu už bylo vydáno územní rozhodnutí, proti kterému se občanská sdružení odvolala. Historik architektury Zdeněk Lukeš se domnívá, že doporučení UNESCO tuto stavbu neovlivní.

"Ta věc je tak daleko, že už byla schválena všemi orgány, tudíž to nemůže ovlivnit. Ta budova bude bezesporu postavena a pokud by tomu chtěl někdo bránit, tak by pravděpodobně mohlo dojít k nějaké arbitráži. Je už kompletně hotový projekt."

Co tedy udělat, aby příště nedocházelo k podobným nedorozuměním mezi UNESCO a Prahou?

"Já nevím, jestli došlo k nějakému nedorozumění, já to beru jako doporučení UNESCO pro další stavby, mě připadá rozumné."

dodal Zdeněk Lukeš. Zpráva z jednání UNESCO v Česku ještě oficiálně není a ministerstvo kultury by ji mělo dostat v září; proto se k ní nechce zatím vyjadřovat. Zpráva nechává klidnou i společnost ECM, investora stavby. Pokud by musela mrakodrapy snížit, zkomplikovalo by jí to situaci. Přes sto bytů ve vyšší budově už má totiž svého kupce.

Na výboru UNESCO byl v Kanadě zástupce Prahy i ministerstva. Když ministerstvo kultury o jednání informovalo, vyzdvihlo jen pochvalu české památkové péče, o výtkách kvůli Pankráci mlčelo. Stavby na Pankráci již v památkové rezervaci nejsou, ale stály by v jejím ochranném pásmu, které by mělo pohledově chránit panorama Prahy. Výbor doporučuje vypracovat plán výškové zástavby, který podle něj dosud neexistuje. Podle pražského radního Martina Langmajera bude v horizontu 8 až 16 měsíců jasné, kde a jak vysoké budovy se budou moci v hlavním městě stavět. Počítačový model by měl ukázat, jak konkrétní stavba ovlivní vzhled metropole.