Ústecký minipivovar připomene objev kosmického záření pivem

Foto: Pivovar Hotel Na Rychtě

Netypickým způsobem si chce skupina historiků z Ústí nad Labem připomenout sté výročí objevu kosmického záření, který má vztah k jejich městu. V místním minipivovaru připravují várku piva Kosmik, ozařovaného mírně radioaktivním smolincem. Pivo se dostane na výčep 7. srpna, tedy přesně 100 let po prvním změření záření.

Foto: Pivovar Hotel Na Rychtě
Tahle trošku zapomenutá kapitola historie Ústí nad Labem se váže k roku 1912. Tehdy se mladý rakouský fyzik Victor Franz Hess zabýval zemskou radioaktivitou a postupně přišel na myšlenku, že ji bude měřit z balónu ve větších výškách. Po čase se dostal právě do Ústí, kde měl pro výškové lety nejlepší podmínky, uvedl v rozhovoru pro Radio Praha ústecký historik Martin Krsek.

"Měřil, jak se mění intenzita záření ve vzdálenosti od Země. Protože ve Vídni využíval pro vzlet balónu svítiplyn, jiná možnost tam nebyla, tak se pohyboval jen v omezených výškách do tří kilometrů. Měření tak byla neprůkazná. Nakonec se dostal do Ústí nad Labem, kde se v místní chemičce vyráběl vodík. Tehdy to byla největší chemička v celém Rakousko-Uhersku. Zároveň tu měl zázemí balónového létání, neboť německý vzduchoplavecký spolek mu zapůjčil svůj balón Böhmen."

Foto: Pivovar Hotel Na Rychtě
Do jaké výšky se dostal a jak to měření dopadlo?

"Předpokládal, že nové podmínky mu umožní vystoupat až do šesti kilometrů. Byl na to připraven. V posádce byli tři muži, měli sebou kyslíkové bomby. Vznesli se 7. srpna v 6 hodin 12 minut ráno z Ústí nad Labem. Když dosáhli výšky tři kilometry, tak začal zjišťovat, že intenzita záření stoupá, a s přibývající výškou začíná stoupat velmi intenzivně. Když se dostali k hranici pěti kilometrů, už to vypadalo velmi nadějně, že to záření, které je všudypřítomné na zemi, nepochází z velké části ze země, jak se vědci domnívali, ale že jeho zdrojem je kosmos. Tím pádem kosmické záření. Když přesáhli hranici pěti kilometrů, začali mít zdravotní problémy. Dýchali kyslík z bomb a Viktor Franz Hess začal sledovat, že nestíhá pozorovat ta měření. Nařídil tedy vypustit ventily a klesat, což se stalo ve výšce 5350 metrů. Dokázal sledovat měření při sestupu a na základě výsledků mohl přijít s objevem: ano, to záření, které na zemi měříme, pochází z kosmu."

Foto: Pivovar Hotel Na Rychtě
Teď má tento objev připomenout pivo. To pivo má být ozářené. Bude to spíše symbolické ozáření?

"My jsme se rozhodli vytvořit pivní speciál ve spolupráci s ústeckým minipivovarem Na rychtě a chtěli jsme, aby měl vazbu na tento objev. Původně jsme chtěli přidat radioaktivní vodu do piva, ale s tím jsme nepochodili u sládka, který se obával, že by to mohlo konzumenty odradit. Nakonec jsme se tedy rozhodli pro symbolické ozáření. Ze sbírek muzea jsme vybrali uranovou horninu smolinec a s ním jsme obešli varny, ve kterých se to pivo právě vařilo. Takže jsme symbolicky předali to záření."

Kdy bude možné pivo ochutnat a při jaké příležitosti?

Foto: Pivovar Hotel Na Rychtě
"Poprvé 7. srpna, kdy pořádáme ve spolupráci s přírodovědeckou fakultou Ústecké univerzity výstavu 'Ústí ve službách vědy'. Ta výstava potrvá v následujících měsících. Naposledy bude možné pivo ochutnat v září, kdy si budeme takovou velkou oslavou v Ústí nad Labem připomínat stoleté výročí objevení kosmického záření různými akcemi, včetně balónového sletu."

Tam se už asi nikdo nepodívá do 5 tisíc metrů?

"To se nepodívá, protože dnes už pro takové výškové lety nejsou podmínky. Je hustý letecký provoz, osobní balóny se nepouštějí výš než na tři kilometry. Pouze meteorologické balóny létají do výšky 11 kilometrů. Jeden takový balón na památku Viktora Franze vypustíme z meteorologické stanice Praha - Libuš a ten provede podobná měření, jaká provedl Viktor Franz Hess a my je pak budeme mít možnost srovnat."