Utonulý romský mladík na cestě domů

Foto: ČTK

Tragický případ 17letého rumunského chlapce se uzavírá. Příbuzní míří s ostatky těla utonulého syna jednoho z romských králů do vlasti. Peníze, nutné pro převoz, získala rodina z darů či vybrala mezi sebou a nevyužila tak nabízenou pomoc pražského magistrátu.

Foto: ČTK
Stále však zůstává nezodpovězená otázka, kdo uhradí lékařskou péči ve vinohradské nemocnici, kde byl mladík téměř 14 dnů hospitalizován. O odpověď jsme požádali ředitele Centra mezinárodních úhrad Ladislava Švece.

"Mohu říci, že jsme obdrželi od našeho partnerského orgánu v Bukurešti zprávu, že by pan Miclescu měl být v Rumunsku pojištěn. Předpokládáme, že budou náklady uhrazeny standardním způsobem. Ještě nemáme všechny doklady k dispozici, ale je to na dobré cestě."

Částka za pobyt v nemocnici by se měla pohybovat v řádu statisíců korun. Tento medializovaný případ však není zdaleka jediným, kdy ČR poskytuje lékařskou péči cizincům. Pacientů z EU je daleko více, o čemž názorně vypovídá statistika za loňský rok.

"Zdravotní péče byla poskytnuta 65 792 cizím pojištěncům v celkové hodnotě 336 892 000 Kč.

Ne vždy je však částka uhrazena.

"Samozřejmě ta částka, kterou jsem uváděl, prošla celým koloběhem a byla v pořádku zaplacena. Může se ale ve výjimečných případech stát, že nejsou ve své zemi pojištěni. Přiznávám, že potom může nastat případ, kdy pojištění uhrazeno není."

Jak vyplývá z následujících slov Ladislava Švece, v otázce zacházení platí pro cizince z EU stejná pravidla, jako pro české občany.

"Pokud hovoříme o lidech ze smluvních států EU, tak ti mají daný nárok na rovné zacházení s občany ČR. To mimo jiné znamená, že náklady by měla v 1. fázi nést, některá z českých zdravotních pojišťoven. Pokud ale např. člověk u sebe nemá nárokový doklad, což byl i případ pana Miclesca, je možné od těch lidí požadovat i úhradu v hotovosti."