V Bělorusku našli středověkou fresku, prý je na ní svatý Václav

Klášter v Polocku, foto: globus.tut.by

Blíží se 28. září Den české státnosti. V tento den si připomínáme svátek sv. Václava. Původ svatováclavského chorálu sahá do 12. století a do té doby také vědci datují senzační nález: středověkou fresku údajně svatého Václava v pravoslavném klášteře v běloruském Polocku, asi 200 kilometrů severně od Minska. Fresku tam odkryl tým běloruských a ruských expertů. Jde zřejmě o jediné vyobrazení českého světce v pravoslavném kostele na území Ruska, Ukrajiny nebo Běloruska.

Klášter v Polocku,  foto: globus.tut.by
Jde-li opravdu o svatého Václava, pak by šlo o velmi významný objev, řekl Rádiu Česko historik umění Jan Royt. „Já tady vyslovuji tuto pochybnost, protože ve východní ikonografii byla uctívána celá řada svatých rytířů kteří jsou svatému Václavu podobní, takže bych byl trošku ještě skeptický."

Podle běloruských a ruských vědců je zřejmě autorem té fresky neznámý byzantský umělec - víme, jak tehdejší umělci přistupovali k práci, z jakých informací mohli vycházet?

„Kdyby to svatý Václav byl, tak ještě jednou zdůrazňuji: bylo by to významné, ale chce to opravdu velmi prověřit. V tom 12. století je už velmi známá ikonografie svatého Václava, protože ta se odvíjí už od prakticky počátku 11. století, Gumpoldova legenda o svatém Václavu, kde ta ikonografie je a ty vztahy Západu a Východu fungovaly, to jistě, takže ty informace by mohly být přes ty církevní orgány," odpověděl odborník.

Jan Royt
V rané fázi byl v ikonografiích svatý Václav zobrazován dvěma typy: v ranější fázi jako rytíře, pak jako kníže:

„Na Západě je zobrazován s kopím. To je polorituální kopí, které je symbolem vládce, které ovšem známe i z východní ikonografie, tak byl třeba s kopím zobrazován i císař Justinián. Pak se objevuje jako jeden z významných atributů svatého Václava štít. Na tom štítu bývá svatováclavská orlice, ale třeba v době Karla IV. se objevuje i český heraldický lev. V tom vrcholném středověku postupně se objevuje i ten knížecí typ, kdy má tu knížecí, vévodskou čepici na hlavě. Postupně pak ještě v tom vrcholném středověku drží praporec na kopí, to je praporec svatého Vojtěcha."

Celý příspěvek najdete na adrese: www.rozhlas.cz/radio_cesko