V boji proti korupci budou pomáhat řízené provokace

Pod vlivem zpráv o varovném nárůstu korupce ve České republice předložil ministr vnitra Stanislav Gross návrh na zavedení tzv. "testu integrity", jehož základem je řízená provokace. Vláda tento návrh doporučila rozpracovat. Už za rok by tedy české úřady mohli obcházet provokatéři nabízející úplatky. Více informací má Vilém Faltýnek.

Vláda ve středu pověřila ministru vnitra Stanislava Grosse, aby připravil zavedení funkce provokatéra. Ta by se měla stát základem "testu integrity" neboli zkoušky morální odolnosti státního úředníka, policisty, celníka apod., všech těch funkcí, kde mohou z rozhodování plynout dalším osobám velké zisky. Kateřina Arnotová z ministerstva vnitra vysvětluje, že tento test integrity má pouze pracovně právní, nikoli trestně právní důsledky:

"Pokud teda by dotyčný úplatek přijal nebo nabídl jinou protislužbu, byl by odpovědný pouze pracovněprávně, tzn. že ve smlouvě by měl zaneseno, že v tomhle případě s ním bude ukončen pracovní poměr, že to je závažné porušení kázeňských předpisů."

Nemohl by však být stíhán, přestože přijetí úplatku trestným činem je. Jde totiž o umělé vyprovokování k trestnému činu.

"Samozřejmě že přijetí úplatku je trestný čin, ale tady je ten rozdíl, že mu ho někdo cíleně nabízel, aby ho zkoušel. Proto je instituce provokatéra tak diskutiovaná, protože není jisté, že by ta situace nastala, kdyby za ním dotyčný cíleně nepřišel. Proto se to zmírňuje, aby následky byly jenom pracovně právní."

Vysvětluje Arnotová. Zavedení instituce provokatéra podporuje také Karel Kühnl z Unie svobody. Navíc ale navrhuje zavést další opatření, která by bránila korupčnímu jednání:

"My se domníváme, že by mělo dojít ke změně na všech veřejných úřadech, tak aby se občan nedostával vůbec do styku s těmi odbornými úředníky, kteří jeho věc vyřizují, ale pouze s podatelnou, že by mělo dojít ke změně zákona o střetu zájmů, aby všichni veřejní činitelé na počátku svého funkčního období byli povinni předložit čestné prohlášení o svém majetku."

Podle místopředsedy Komunistické strana Čech a Moravy Jiřího Dolejše by se měly lépe uplatňovat také již existující prostředky boje s korupcí:

"Především si myslím, že důsledné by mělo být vymáhání těch zákonů a opatření, které u nás už existují. Počínaje transparentností veřejných výběrových řízení až po kontrolní mechanismy a nábor pracovníků ve státní a veřejné správě."

O budoucnosti projektu ale zdaleka ještě není rozhodnuto. Vláda sice ve středu jednohlasně projekt podpořila a ministr Gross má vytvořit pětadvacetičlenný tým policistů, který zavedení řízených provokací připraví. Přípravy však budou dokončeny v prosinci. A do té doby mohou volby situaci zcela změnit.