V Českém Dubu je pouhých pět dnů vystaven románský ostatkový kříž

ostatkovy_kriz.jpg

V Českém Dubu je pouhých pět dnů vystavena jedinečná památka - románský ostatkový kříž. Odpočívá v bankovním trezoru a na veřejnosti se objevuje jen při mimořádných událostech a ty nastaly právě teď. Český Dub si totiž připomíná 650. let svého povýšení na město.

Johanitská komenda sv. Zdislavy a Havla z Lemberka, foto: Informační centrum Český Dub
V dobách, kdy na obchodních stezkách nebylo příliš bezpečno, vznikaly opevněné kláštery - tzv. komendy. Jeden z nich založili Havel a Zdislava z Lemberka v Dubu. Románská komenda kláštera Johannitů byla ve zbytku dubského zámku odhalena v roce 1991 a řadu let tu probíhaly archeologické výzkumy, uvedl ředitel českodubského muzea Tomáš Edel.

"V roce 2003, kdy se už výzkumy chýlily ke konci, došlo v Dubu k úžasnému objevu. My jsme na konventním johannitském pohřebišti zachytili v jednom hrobě ženy románský kříž. Je to dvouramenný kříž posázený drahými kameny, respektive skleněnými imitacemi a jantary. Je zlacený, součástí byla i emailová výzdoba. Jedná se o mimořádně cennou zlatnickou práci z doby kolem roku 1200."

V celé Evropě se zachovalo jen asi 20 románských ostatkových křížů. Mají dvě příčná ramena, z nichž jedno ukrývá schránku s ostatky zemřelého. V Česku existují jen dva podobné skvosty - Závišův z Vyššího Brodu a českodubský.

"Byla s ním kolem roku 1350 pohřbena žena, zřejmě šlechtična, možná z rodu Markvarticů, který ovládal severní Čechy. Kříž byl do poslední chvíle velmi pietně ošetřován. Byl uložen do dřevěného pouzdra potaženého kůží a následně se na něj zapomnělo. Ten klášter byl v roce 1429 zplundrován husity. Byly tady odkryty vyrabované hroby. Ale tento hrob ušel rabování a ušel následně zásahům i během dalších stavebních úprav, které v tom místě probíhaly v dalších staletích. Ten objev je zcela výjimečný a unikátní a máme tady jednu z nejvýznamnějších zlatnických památek Čech z raného středověku. Kříž byl řadu let konzervován a byla vytvořena i jeho replika, ve které je uložen ostatek - zlomek kříže, na kterém byl údajně ukřižován Kristus."

Kříž i replika jsou teď k vidění u příležitosti 650. výročí povýšení Dubu na město císařem Karlem IV. Český Dub patří k nejstarším městům v Libereckém kraji. Archeologové tam například objevili v roce 2000 za vlhkou zdí činžovního domu románskou kapli sv. Jana Křtitele - jedinou dochovanou johannitskou svatyni na území Česka.