V českých řekách opět žijí vydry

V českých řekách opět žijí vydry, po více než padesáti letech se tu objevili raci, rybáři znovu loví parmy a další druhy ryb, které ještě v nedávné minulosti byly naprostou vzácností. To jsou jasné důkazy, že v našich řekách zase teče čistá voda. Jak jejich současný stav i výhled do budoucnosti hodnotí odborníci, zjišťovala Milena Štráfeldová:

Stav českých řek se v 90. letech skutečně změnil k lepšímu. Podle pozorování ekologů například v Labi, které bylo ještě před deseti lety prakticky mrtvou stokou, protéká voda stejně nezávadná jako před sto lety. Odborníci soudí, že hlavní přičinou je výstavba čističek odpadních vod u větších měst a obcí a výrazné omezení zemědělské produkce. Dr. Jan Cepák z ministerstva životního prostředí k tomu říká: Jednou z řek, která je dosud poměrně silně znečištěna, je jihočeská Lužnice. Tento nepříznivý stav na řece, kterou každoročně využívají tisíce vodáků, vysvětluje Ing. Josef Hejzlar z Hydrobiologického ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích: K tomu, jak se bude stav českých řek vyvíjet dál, dr. Cepák uvedl: Nezbytnou podmínkou k dalšímu zlepšování čistoty ve vodních tocích, a tedy celkovému zkvalitnění životního prostředí, je podle ekologů pokračující výstavba čističek odpadních vod zejména v menších obcích do dvou tisíc obyvatel a nahrazení dosud používaných hnojiv, detergentů a mycích prostředků obsahujících fosfáty.