V Praze byl zahájen Týden zahraničních Čechů

Týden zahraničních Čechů, foto: www.czechtourism.cz

V pondělí začal v Praze už čtvrtý Týden zahraničních Čechů. I letos do České republiky přijeli krajané z evropských zemí i ze zámoří, aby tu jednali o problematice exilu i života krajanských komunit ve světě. Záštitu nad letošním týdnem přijal prezident Václav Klaus. Setkání probíhá už tradičně na půdě Univerzity Karlovy a Senátu ČR. Slavnostního zahájení ve Velké aule Karolina se zúčastnila i naše kolegyně Milena Štráfeldová:

Já jen doplním, kdo vlastně pořádá Týden zahraničních Čechů. Je to především Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů, potom Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Senát a také Univerzita Karlova. A právě její rektor Václav Hampl přivítal účastníky na slavnostním ceremoniálu. O významu setkání svědčí i to, že mu svou zdravici adresoval prezident Václav Klaus. Ten se omluvil, nemohl se osobně zúčastnit, jeho zdravici tam ale uvedl vedoucí jeho kanceláře Jiří Weigl:

"Je potřebné na tomto místě zdůraznit, že u všech významných událostí naší moderní historie stáli i naši krajané a že podpoře, obětavosti, angažovanosti i vlivu zahraničních Čechů vděčíme za obnovení moderní české státnosti, za úspěch v boji se dvěma totalitními režimy, které ovládaly tuto zemi po většinu druhé poloviny 20. století."

Význam tohoto slavnostního setkání podtrhlo i to, že se ho zúčastnil předseda Senátu ČR Přemysl Sobotka. Já jsem pak měla možnost se ho zeptat, zda Senát připravuje nějakou novou iniciativu ohledně korespondenčních voleb.

"My jsme se už několikrát pokoušeli změnit náš volební zákon a umožnit tak našim krajanům, aby mohli volit. Trošku jsme vždycky naráželi na Poslaneckou sněmovnu, ale v této chvíli máme nový nápad - chceme malinko okopírovat švédský systém. A já pevně věřím, že v Senátu ten návrh projde a že i Poslanecká sněmovna dostane rozum a naši krajané budou mít šanci volit."

Kolik letos přijelo krajanů a odkud?

"Pokud to mohu srovnat s předchozím Týdnem zahraničních Čechů, je letošní účast přece jenom trochu menší. Je to ale teprve zahájení. Zatím se akreditovalo zhruba 170 až 200 zahraničních Čechů. Samozřejmě že v průběhu týdne mohou přijíždět další. Domnívám se, že minule to byly tři až čtyři stovky lidí, a dost možná bude stejná účast i letos. Přijeli opravdu z celého světa, poznávala jsem tam lidi, kteří přijeli z Kanady, z Austrálie, nově tu je například zástupce Nového Zélandu. Jsou tu Češi žijící v Jižní Americe, v Uruguayi, ve Venezuele. Přijeli krajané z řady evropských zemí, ale třeba i z Kirgizstánu. Jsou to potomci Čechů, kteří tam ve 30. letech pracovali v Interhelpu."

V pátek jsme s Petrem Gabalem, který byl v Bratislavě, hovořili o zahájení Týdne zahraničních Čechů na Slovensku. A on říkal, že někteří čeští krajané přijedou i odtud. Už přijeli?

"Přijeli, samozřejmě. To jsou jedni z nejaktivnějších Čechů v zahraničí a viděla jsem, že tu jsou čeští krajané jak z Bratislavy, tak z Košic a dalších měst."

Pokusme se teď přiblížit, jak celá akce vypadá. Jak konkrétně probíhá?

"Celý Týden probíhá jako série přednášek, panelů, diskusí, nejrůznějších setkání nad konkrétními otázkami.

Kanadský podnikatel Karel Velan, foto: ČTK
Oproti předchozím ročníkům má ale tentokrát trochu jinou, a řekla bych lepší organizaci. Je totiž rozdělen do jednotlivých regionálních sekcí. Dřív se totiž stávalo, že se tam setkali lidé opravdu ze všech koutů světa a jednali například o problému restitucí. To zajímalo Čechy žijící na Západě, ve Spojených státech, ale vůbec se to nedotýkalo Čechů žijících v Chorvatsku. Po této zkušenosti byl Týden rozdělen do tří regionálních sekcí. Jsou to jednak anglicky mluvící země, druhá sekce zhruba pokrývá členské státy Evropské unie a třetí sekce, a na tu já se nejvíc těším, se týká Balkánu, zemí bývalého Sovětského svazu a Východu vůbec."

Radio Praha má na Týdnu zahraničních Čechů vzácnou příležitost setkat se s krajany osobně. Měla jsi ty během zahájení možnost s někým promluvit:

"Já už jsem mluvila s řadou krajanů, mnohé z nich znám z předchozích setkání, kdo mne ale nejvíc oslovil, byl kanadský podnikatel českého původu Karel Velan. To je osobnost srovnatelná s významem Tomáše Bati v Kanadě. Pan Velan vystoupil na zahájení s velmi promyšleným a inspirativním projevem o etice. A mimo jiné trochu i srovnal poměry v Kanadě v České republice:"

"Rozdíl mezi Kanadou a Českou republikou je zásadně ten, že tam jsou taky skandály, ale když v nějaké straně nastane skandál, jako například nedávno v Liberální straně, tak se proti postaví národ. A to ovlivní soudy, aby potrestaly viníky a taky ministry, kteří se toho zúčastnili."

O průběhu letošního Týdne zahraničních Čechů Vás budeme v našem vysílání denně informovat.