V pražském arcibiskupském semináři byl zahájen kongres Mezinárodní konfederace křesťanských prorodinných hnutí

Na 3. evropském kongresu Mezinárodní konfederace křesťanských prorodinných hnutí, který začal ve středu v Praze, se sešlo 150 účastníků, převážně manželských párů, z evropských zemí. Více o tom Josef Kubeczka.

Tento kongres se koná jednou za tři roky a jeho smyslem zbilancovat činnost v jednotlivých zemích a nastínit řešení nových problémů. Ještě před zahájením kongresu jsme se jeho spoluorganizátora pana Jiřího Ludvíka zeptali na hlavní témata jednání: Pan Jiří Ludvík je také předsedou sdružení Živá rodina, které kongres v Praze pořádá. Už i proto, že samo usiluje o začlenění do Mezinárodní konfederace křesťanských prorodinných hnutí. Sdružení ma za cíl posilovat vztahy v rodině a povzbuzovat mladé lidi k uzavírání zodpovědných manželství vůči dětem a ostatním členům rodiny. Zdůrazňuje proto význam stabilní rodiny pro společnost. Její základ vidí pan Jiří Ludvík už ve svatebě samotné: I to je podle pana Jiřího Ludvíka jedna ze základních myšlenek 3. evropského kongresu Mezinárodní konfederace křesťanských prorodinných hnutí, který probíhá v pražském Arcibiskupském semináři do neděle.